Pomocna energia WOT

Była zima 2010 roku, kiedy część terenów Jury Krakowsko – Częstochowskiej została dotknięta katastrofalnymi warunkami pogodowymi. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw było pozbawionych prądu, nawet najstarsi mieszkańcy nie pamiętali takiego kataklizmu. Pojawienie się takich warunków pogodowych w przyszłości jest bardzo prawdopodobne, dlatego, aby się do nich lepiej przygotować wykorzystując rosnący potencjał Wojsk Obrony Terytorialnej, na terenie Małopolski odbyło się ćwiczenie „POMOCNA ENERGIA”.

Od 8 do 30 stycznia 2010 roku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej wystąpiły w olbrzymiej skali oblodzenia i szadź katastrofalna, lokalnie ten stan utrzymywał się nawet przez trzy tygodnie. Szadź osadzała się na liniach energetycznych, a jej „metr” ważył nawet 18 kg. Zniszczone zostało ponad 300 km sieci - głównie średniego napięcia. 10 stycznia bez zasilania było około 112 tys. odbiorców!

Jednym z terenów, który został najmocniej dotknięty skutkami kataklizmu była Wyżyna Olkuska. Problemy na tym terenie zaczęły się już w październiku kiedy spadł pierwszy śnieg, zbytnio obciążone gałęzie zaczęły się łamać i na masową skalę zrywać linie energetyczne. W styczniu wilgoć i mróz spowodowały, że na liniach energetycznych zaczęła osadzać się szadź, co powodowało ich zrywanie. Pozamykano szkoły, w niektórych rejonach mieszkańcy byli pozbawieni prądu przez trzy tygodnie. Dla mieszkańców tych miejscowości to był prawdziwy kataklizm, pękały kaloryfery, kto mógł kupował agregaty, większość żyła po ciemku, bez telefonów stacjonarnych i komórkowych, bez wody, zagrożone było życie osób przebywających w szpitalach.

Wydarzenia sprzed 9 lat, uwzględniono projektując zdolności WOT. W dniach 5-7 marca br. na terenie Małopolski odbyło się ćwiczenie pk. „POMOCNA ENERGIA”, które  realizowała 11 Małopolska Brygada OT wspólnie z Tauron Dystrybucja S.A. z Krakowa przy wsparciu wójta gminy Sułoszowa. W jego ramach, wykorzystując kontenerowe elektrownie polowe włączyli się w system dystrybucji energii firmy Tauron i przez blisko dwie doby zapewnili awaryjne zasilanie w energię elektryczną dla całej miejscowości Wola Kalinowska. Co istotne w zadanie zostali zaangażowani żołnierze OT, na co dzień mieszkający w dotkniętych kataklizmem terenach.

Ćwiczenie było pierwszym tego typu w Wojsku Polskim. Należy dodać, że było ono praktycznym wymiarem realizacji misji Wojsk Obrony Terytorialnej, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

Wstępne wnioski z ćwiczenia są bardzo obiecujące. Działania praktyczne były poprzedzone aktywacją Zespołu Oceny Wsparcia, którego rekomendacje były podstawą do podjęcia decyzji przez dowódcę brygady. Awaryjne zasilanie miejscowości było realizowane już po niespełna 24 godzinach od aktywacji grupy. Nie odnotowano wyzwań o charakterze technicznym.  Już teraz można powiedzieć, że podjęte działania pozytywnie zweryfikowały zdolności Wojsk Obrony Terytorialnej do wspierania lokalnych społeczności w obszarze zapewnienia źródeł zasilania awaryjnego dużej mocy. Tego typu zdolności są obecnie rozwijane w WOT, równolegle ze wzrostem gotowości formacji w zakresie zadań zarządzania kryzysowego.

Do działań w Woli Kalinowskiej wykorzystano dwa zespoły spalinowo – elektryczne, każdy z nich o mocy 250kW oraz dodatkowy zespół o mocy 400kW, ponadto: kontener techniczny oraz zestaw do rozbudowy linii energetycznych. Elementy te mogą pracować synchronicznie lub też samodzielnie stanowiąc odrębne źródła zasilania. Zestawy takie znajdują się na wyposażeniu brygad OT i mogą być łączone tak by zwielokrotniać dostarczaną moc.

Podobne ćwiczenia będą realizowane w kolejnych województwach, obejmą miejscowości wskazywane przez właściwe zakłady energetyczne jako najbardziej zagrożone prawdopodobieństwem wystąpienia długotrwałych przerw w dostępie do energii eklektycznej.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już ponad 18 tys. żołnierzy, w tym ponad 15 tys. żołnierzy OT oraz 3 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.

Foto: DWOT

ppłk Marek PIETRZAK
Rzecznik WOT

powiązane informacje

Zawody użyteczno-bojowe ratowników WOT w 7PBOT
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Współpraca popłaca
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca,  CSWOT 
Strzały w szkole – ćwiczenia Gwardzistów i Terytorialsów
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Współpraca,  CSWOT 
ŁASICA 2023 ze wsparciem podlaskich Terytorialsów
Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Kooperacja,  Współpraca