Wyniki wyszukiwania

Potrzebna krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Brakuje krwi! Zaczynają się wakacje, czyli najtrudniejszy czas dla publicznej służby krwi. W tym okresie bieżące stany magazynowe krwi i jej składników w Polsce drastycznie maleją, dlatego jest ona szczególnie potrzebna. Stąd apel do krwiodawców, na który odpowiadają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Więcej w materiale.

Świętokrzyscy Terytorialsi "przelali krew" | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej podzielili się najcenniejszym lekiem, jakim jest krew. W odpowiedzi na apele centrum krwiodawstw, w związku z brakującą krwią, zorganizowali akcję HDK.

Ponad 800 litrów krwi od Terytorialsów | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

W Wojskach Obrony Terytorialnej podsumowano czerwcowe akcje zbiórek krwi zorganizowane w ramach drugiej edycji projektu „KRWIoOBIEG TERYTORIALSA”. Podczas dwunastu akcji zebrano ponad 800 litrów krwi, najwięcej na Podlasiu, Lubelszczyźnie oraz Śląsku i Podkarpaciu.

„Trwała Odporność” to także dzielenie się krwią | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

  Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi – to ważny aspekt działalności przeciwkryzysowej terytorialsów. Od początku zaangażowania w działania przeciwkryzysowe, czyli od marca 2020 roku, żołnierze WOT oddali niemal 5 tys. litrów krwi. ...

Podkarpaccy Terytorialsi mają pomoc we krwi | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

  Kolejny raz w tym roku żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej zdecydowali się na niesienie pomocy mieszkańcom Podkarpacia. Tym razem zorganizowali zbiórkę krwi w Jarosławiu. W sobotę terytorialsi oddali prawie 15 litrów krwi do rezerwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. ...

Żołnierze odpowiadają na apel i oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Oddawajcie krew, jest teraz bardzo potrzebna — proszą przedstawiciele Narodowego Centrum Krwi. Na apel odpowiadają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i podchorążowie akademii wojskowych. Zachęcając do tego innych.

Świętokrzyscy Terytorialsi – pomaganie mają we krwi | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

  Żołnierska akcja honorowego krwiodawstwa zgromadziła 137 mundurowych dawców. Na przełomie miesięcy listopada i grudnia w województwie świętokrzyskim donacja miała miejsce w trzech lokalizacjach: Kielcach, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim. Łącznie zebrano prawie 62 litry krwi. ...

Terytorialsi rozpoczynają wsparcie w nowym obszarze – Publicznej Służby Krwi | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

  Żołnierze Wojska Polskiego rozpoczęli wsparcie w kolejnym obszarze - Publicznej Służby Krwi. Odpowiadając na apel Narodowego Centrum Krwi terytorialsi i współdziałający z nimi żołnierze wojsk operacyjnych poza dotychczasową donacją krwi i osocza zaczęli wspierać działania podejmowane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa m.in. w zakresie preselekcji Dawców...

375 litrów krwi od terytorialsów i podchorążych | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

W ramach operacji „Odporna Wiosna” oprócz wielu innych akcji niesienia pomocy potrzebującym, żołnierze WOT masowo oddają krew. Obok podchorążych Uczelni Wojskowych są oni bardzo silnym wsparciem dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Ponad 1000 litrów krwi od Terytorialsów i podchorążych | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Od początku prowadzenia operacji "Odporna Wiosna" żołnierze WOT i podchorążowie Akademii Wojskowych oddali już ponad 1000 litrów krwi. Poniżej w linku informacja na ten temat wraz z galerią zdjęć i krótkim plikiem mp3 dla dźwiękowców.

Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Terytorialsi oddają krew | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Szczegóły pliku Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie uczestniczą w akcjach oddawania krwi

Porozumienie o współpracy Narodowego Centrum Krwi i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. | Biuro prasowe Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

  15 czerwca br., dzień po Światowym Dniu Krwiodawstwa w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej zostało podpisane porozumienie o współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej i Narodowego Centrum Krwi. Podpisanie porozumienia wynika z potrzeby wspólnego działania na rzecz honorowego krwiodawstwa, a jednocześnie jest sformalizowaniem i kontynuacją dotychczasowych działań. ...