Porozumienie o współpracy Narodowego Centrum Krwi i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.
15.06.2020

Porozumienie o współpracy Narodowego Centrum Krwi i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

15 czerwca br., dzień po Światowym Dniu Krwiodawstwa w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej zostało podpisane porozumienie o współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej i Narodowego Centrum Krwi. Podpisanie porozumienia wynika z potrzeby wspólnego działania na rzecz honorowego krwiodawstwa, a jednocześnie jest sformalizowaniem i kontynuacją dotychczasowych działań.

Podpisane dziś porozumienie przez Dyrektora Narodowego Centrum Krwi – panią Małgorzatę LOREK oraz Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej - gen. dyw. Wiesława KUKUŁĘ jest sformalizowaniem dotychczasowej współpracy oraz deklaracją podejmowania dalszych wspólnych działań w zakresie koordynacji akcji i projektów polityki zdrowotnej z zakresu krwiodawstwa oraz współpracy w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa. Ponadto Dowództwo WOT będzie udzielało NCK wsparcia w zakresie prowadzenie edukacji i promocji zachowań prozdrowotnych oraz honorowego dawstwa krwi wśród społeczeństwa. Żołnierze zapewnią również w razie potrzeby wsparcie logistyczne podczas organizowanych przez NCK akcji i pikników towarzyszących zbiórkom krwi.

Sytuacja związana z COVID-19 udowodniła, że w obliczu topniejących zapasów krwi trzeba działać szybko i efektywnie. W trakcie operacji „Odporna Wiosna” żołnierze WOT i podchorążowie chętnie odpowiadali na apele regionalnych centrów krwiodawstwa, pokazując tym samym, że idea „zawsze gotowi, zawsze blisko” funkcjonuje również w czasie pandemii. Szczególny podkreślenia jest fakt, że wśród donatorów pojawiło się dużo nowych krwiodawców – żołnierzy i podchorążych, którzy również w ten sposób pokazali swoje wsparcie w tym trudnym okresie czasu. Do dziś żołnierze WOT i podchorążowie oddali 6232 donacji krwi, co stanowi 2900 litrów krwi. Nie sposób przeliczyć ilu osobom udało się uratować życie poprzez ten szczególny honorowy gest, który w XXI wieku jest postrzegany jako przejaw patriotyzmu.

Żołnierze WOT angażują się w akcje organizowane przez NCK od początku powstania formacji. Jednym z projektów, który temu dowodzie jest zainicjowany w 2018 r. „Krwioobieg Terytorialsa”. Głównymi celami tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości żołnierzy gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych. Realizacja projektu wpływa również na kształtowanie zdrowego stylu życia żołnierzy i ich rodzin, na kształtowanie postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także przyczynia się do zbudowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo i transplantologię.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT