Dowódca Terytorialnej Bundeswehry z wizytą w Dowództwie WOT

4 lipca 2024 roku wizytę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej złożyła delegacja niemiecka na czele z gen. broni André Bodemannem, Dowódcą Terytorialnej Bundeswehry - Territoriales Führungskommando der Bundeswehr (TerrFüKdoBw). 

Podczas wizyty strona polska zapoznała delegację z aktualną koncepcją funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej, zmianami w strukturze organizacyjnej i aktualnym stanem rozwoju formacji. Omówiono także systemem szkolenia, zadania w ramach krajowego zarządzania kryzysowego oraz zakres realizowanej współpracy międzynarodowej.

Wizyta jest wynikiem nawiązanej w 2017 roku współpracy bilateralnej z partnerem niemieckim. Podczas spotkania strona niemiecka podkreślała, że w dobie globalnych zagrożeń priorytetem jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz ułatwienie szybkiego reagowania niemieckich i polskich sił na zdarzenia kryzysowe.

Szereg inicjatyw podejmowanych przez kierunkowe 12 Wielkopolską, 14 Zachodniopomorską oraz 16 Dolnośląską Brygadę OT z niemieckimi dowództwami regionalnymi pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń, budowanie zdolności operacyjnych formacji terytorialnych, a w rezultacie rozwijanie dla WOT nowych zdolności, m.in. w zakresie: współpracy z administracją cywilną czy reagowania kryzysowego.

 

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

25 lat temu Polska wstąpiła w szeregi NATO
Siły Zbrojne RP,  Wydarzenia,  Międzynarodowe 
Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Amerykańscy snajperzy szkolili polskich Terytorialsów
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie