Załącznik publikacji

Dowódca Terytorialny Bundeswehry z wizytą w Dowództwie WOT

5.07.2024
Fot. DWOT

4 lipca 2024 roku wizytę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej złożyła delegacja niemiecka na czele z gen. broni André Bodemannem, Dowódcą Terytorialnej Bundeswehry - Territoriales Führungskommando der Bundeswehr (TerrFüKdoBw). 

Dowódca Terytorialny Bundeswehry z wizytą w Dowództwie WOT