Dowództwo WOT podpisało porozumienie z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

15 maja 2024 r. we Wrocławiu dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk oraz Rektor Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu Pan dr Henryk Fedewicz podpisali porozumienie o współpracy. Zakłada ono prowadzenie wspólnych działań i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym oraz promocyjnym.

Porozumienie między Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, a Wojskami Obrony Terytorialnej otwiera nowe perspektywy dla obu instytucji. Pozwoli na podnoszenie kwalifikacji żołnierzy oraz pracowników WOT. Dodatkowo umożliwi ono na realizację wspólnych projektów prospołecznych i proedukacyjnych. W ramach porozumienia planowane są liczne inicjatywy, takie jak wspólne szkolenia, konferencje czy warsztaty. Porozumienie przyczyni się również do propagowania działalności na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa oraz rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podczas wczorajszego spotkania gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk podkreślił:

Mamy podpisane porozumienia z wieloma uczelniami, ale ta jest specyficzna, ponieważ kształci żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nasza współpraca trwa od kilku lat, a podpisanie dzisiejszego porozumienia jest de facto dopełnieniem formalności.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu oferuje możliwość podjęcia studiów zarówno I jak i II stopnia z obszaru bezpieczeństwa czy zarządzania kryzysowego. Dodatkowo w ofercie uczelni znajdują się studia podyplomowe na kierunku Obrona cywilna i terytorialna w systemie bezpieczeństwa, które m.in. skierowane są do osób, które chcą zgłębić specyfikę naszej Formacji.

 

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Kolejne porozumienie podpisane. Tym razem z PGW Wody Polskie
Porozumienia,  Stańczyk,  Współpraca 
Porozumienie pomiędzy Dowódcą WOT a Komendantem Głównym Policji
Porozumienia,  Dowódca WOT,  Kooperacja,  Stańczyk,  Współpraca 
Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT