Kolejne porozumienie podpisane. Tym razem z PGW Wody Polskie

21 maja br. w Warszawie Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk podpisał porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie reprezentowanym przez panią Prezes dr Joannę Kopczyńską.

Zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ma na celu umacnianie obronności państwa, zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji zadań, przygotowania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i pracowników PGW Wody Polskie do współdziałania w sytuacjach kryzysowych oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i służby wojskowej. WOT i PGW Wody Polskie współpracować będę w obszarze szkoleniowym, m.in. w zakresie wzajemnego korzystania z bazy szkoleniowej. Strony Porozumienia będą udzielały sobie wzajemnego wsparcia promocyjnego oraz wspólnie uczestniczyły w uroczystościach i przedsięwzięciach promocyjnych i edukacyjnych na rzecz lokalnych społeczności.

Podczas wczorajszego spotkania Pani Prezes dr Joanna Kopczyńska podkreśliła:  

Tak naprawdę ta współpraca trwa już od kilku lat. Żołnierze WOT kilkukrotnie wpierali PGW Wody Polskie, m.in. przy katastrofie ekologicznej na rzece Odrze w ubiegłym roku czy przy umacnianiu i uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych tam, gdzie była taka potrzeba w trakcie zagrożenia powodziowego. Mam nadzieję, że ta współpraca, będzie się jeszcze szerzej rozwijała.

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Porozumienie pomiędzy Dowódcą WOT a Komendantem Głównym Policji
Porozumienia,  Dowódca WOT,  Kooperacja,  Stańczyk,  Współpraca 
Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT