Pułkownik Krzysztof Stańczyk z awansem

Dziś, 9 listopada 2023 roku, Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych RP, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Na stopień generała brygady został mianowany czasowo pełniący obowiązki Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - pułkownik Krzysztof Stańczyk. 

płk Krzysztof Stańczyk

Generał brygady Krzysztof Stańczyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1994) oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (ASzWoj 2023). Realizuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.   

Prywatnie pasjonat biegów średniodystansowych. W życiu najbardziej ceni ciężką pracę. Ważna jest dla niego szczerość, sumienność oraz prawdomówność. 

Gen. bryg. Stańczyk służbę rozpoczął w 1994 roku w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego w Braniewie. Następnie służył w 6. Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Od 2007 roku związany z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a od 2011 r. z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.  

Oficer o imponującym szlaku bojowym – uczestnik pięciu misji poza granicami kraju (Syria, Irak, Afganistan).  

Z Wojskami Obrony Terytorialnej związany od samego początku formowania - 2017 r. Pan gen. bryg.  pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku Szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. Następnie od 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.  

Z dniem 11 września 2023 objął stanowisko I Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.
9 listopada 2023 roku mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.


Panie Generale, gratulujemy awansu i życzymy sukcesów w dalszej służbie w Dowództwie WOT!

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ma swój Sztandar
Dowódca WOT,  Stańczyk,  Wydarzenia,  Tradycja 
Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
Chwała bohaterom! 82. rocznica powstania Armii Krajowej.
Stańczyk,  Dowódca WOT,  Tradycja 
Inauguracja kolejnego roku szkoleniowego w Wojskach Obrony Terytorialnej
Sprzęt i uzbrojenie,  Wydarzenia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Dowódca WOT,  Stańczyk