Załącznik publikacji

Pułkownik Krzysztof Stańczyk z awansem

9.11.2023
Fot. DWOT

Dziś, 9 listopada 2023 roku, Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe w Siłach Zbrojnych RP, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej oraz Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Na stopień generała brygady został mianowany czasowo pełniący obowiązki Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - pułkownik Krzysztof Stańczyk. 

Pułkownik Krzysztof Stańczyk z awansem