Strzelanie “na nowo” - PSBS wchodzi do WOT

Armia ujednolica zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Program Strzelań z Broni Strzeleckiej, opracowany przez żołnierzy Wojsk Specjalnych – jest obecnie wprowadzany do Sił Zbrojnych RP. Za szkolenie odpowiedzialni są żołnierze Mobilnych Zespołów Szkoleniowych wojsk operacyjnych. Wśród Terytorialsów pojawili się pierwsi instruktorzy.

Obecnie w Wojsku Polskim w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią, obowiązuje „system ABC”. Został on opracowany na podstawie doświadczeń żołnierzy z Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Obecnie nowy Program Strzelań z Broni Strzeleckiej (PSBS) wdrażany jest również w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Co się zmieniło?

Poprzedni system szkolenia przewidywał strzelanie głównie na dalszych odległościach i zazwyczaj z postawy leżącej. Nowy program nastawiony jest na realizm szkolenia - mobilność i ruch. Żołnierz rozpoczynający szkolenie będzie uczony prowadzenia ognia zaczynając od postawy stojącej, przez klęczącą z zejściem do leżącej. Ponadto w nowym systemie bardzo duży nacisk kładziony jest na pracę manualną na broni. W przygotowywaniu nowego systemu  uwzględniono również doświadczenia ostatnich konfliktów zbrojnych.

Za wdrożenie nowego systemu w Wojskach Obrony Terytorialnej odpowiada Pion Szkolenia Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Za wyszkolenie pierwszych instruktorów w WOT odpowiedzialny jest Mobilny Zespół Szkoleniowy (MZS) nr 2 z 33 Bazy Lotniczo-Transportowej w Powidzu.

Jak będzie przebiegało szkolenie?

Szkolenie składa się z kilku poziomów. Pierwszym z nich jest “użytkownik”, prowadzony w pododdziałach podczas zajęć ze szkolenia strzeleckiego i obejmuje wszystkich żołnierzy.  Następnie, spośród żołnierzy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na strzelnicy i chcą rozwinąć swoje umiejętności, wyłaniani są kandydaci na "instruktora". Ważnym kryterium wyboru przyszłych instruktorów jest posiadana przez nich wiedza i umiejętności w zakresie posługiwania się danym rodzajem broni oraz zdolność do jasnego i rzetelnego przekazywania wiedzy żołnierzom. Ostatnim poziomem szkolenia jest "starszy instruktor”. Na tym poziomie najlepsi instruktorzy będą szkoleni między innymi w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Pierwsi Terytorialsi na etapie instruktora.

W Wojskach Obrony Terytorialnej zorganizowano już pierwsze kursy instruktorskie. Wzięli w nich udział żołnierze posiadający odpowiednie umiejętności posługiwania się bronią, co pozwoliło im na pomyślne ukończenie tego etapu. Następnie, wyselekcjonowani żołnierze z większości Brygad OT zaliczyli kursy instruktorsko-metodyczne w Zegrzu, gdzie pod okiem Mobilnych Zespołów Szkoleniowych (MZS) zdobywali wiedzę i umiejętności instruktorskie, aby w przyszłości móc szkolić innych żołnierzy WOT zgodnie z nowym Programem Strzelań z Broni Strzeleckiej.

Aby nowy system szkolenia strzeleckiego mógł być sprawnie wprowadzony do wszystkich Brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, Pion Szkolenia Dowództwa WOT przygotował webinarium nt. PSBS w pytaniach i odpowiedziach. Webinarium będzie zawierało m.in. informacje dotyczące PSBS oraz różnic pomiędzy „starym i „nowym” systemem szkolenia. Pozwoli to na ujednolicenie poziomu wiedzy pomiędzy żołnierzami i znacząco poprawi proces szkolenia.  

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Inauguracja kolejnego roku szkoleniowego w Wojskach Obrony Terytorialnej
Sprzęt i uzbrojenie,  Wydarzenia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Dowódca WOT,  Stańczyk 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Udział WOT w Sniper Extreme
Szkolenia i ćwiczenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Nocne strzelania podlaskich Terytorialsów
Szkolenia i ćwiczenia,  Sprzęt i uzbrojenie