HUZAR-23 za nami

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i z wojsk operacyjnych już po raz siódmy uczestniczyli w ćwiczeniu taktycznym pk. HUZAR-23. W realizowanych zadaniach bojowych wykorzystywano również grupę konną WOT.

W dn. 22-27 sierpnia br. zorganizowana została siódma edycja ćwiczenia pro-obronnego HUZAR, którego współorganizatorem jest stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem". Udział w ćwiczeniu wzięli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, zwiadowcy z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego oraz pododdziały kawalerii ochotniczej. Manewry odbywały się na terenie gmin: Komarów-Osada, Miączyn i Grabowiec. Podczas tegorocznego HUZARA większy nacisk, niż w poprzednich edycjach, położony był na działania z obszaru zarządzania kryzysowego. Ćwiczenie zakończyły uroczyste obchody 103 rocznicy Bitwy pod Komarowem.

Celem ćwiczenia HUZAR 2023 jest zebranie wniosków pododdziałów konnych z całej Polski, które w oparciu o doświadczenia płynące ze służby na granicy państwa oraz wymianę doświadczeń z pododdziałami kawalerii ochotniczej, pozwolą kreować właściwe kierunki rozwoju wykorzystania koni w Wojskach Obrony Terytorialnej.

- mówi Zastępca Dowódcy 19 NBOT, współtwórca programu szkolenia pododdziałów konnych WOT - ppłk Wojciech BRYKNER.

Tegoroczna edycja ćwiczenia HUZAR rozpoczęła się 22 sierpnia w godzinach porannych. Zaangażowani w ćwiczenie żołnierze wraz z konnymi pododdziałami OT przemieścili się w rejon ćwiczenia – obszar zagrożony przenikaniem grup dywersyjno-rozpoznawczych. Do zadań ćwiczących należało m.in. wykonanie rozpoznania wzdłuż aplikacyjnej granicy państwowej, prowadzenie patroli, obserwacja i przeprowadzanie działań z zakresu odstraszania grup dywersyjnych i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej zarówno w dzień jak i w nocy. Ponadto grupa konna biorąca udział w ćwiczeniu podnosiła swoje umiejętności w zakresie konnych działań rozpoznawczych, patrolowania, dostarczania środków zaopatrzenia z wykorzystaniem sprzętu jucznego, działań łącznikowych w warunkach ciszy radiowej oraz działań ratowniczych w terenie niedostępnym dla pojazdów mechanicznych.

Jak podkreśliła kpr. Karolina, koordynatorka ds. szkolenia jeździeckiego 2 Lubelskiej Brygady OT:

Konie sprawdziły się w warunkach trudnodostępnych - są ciche, szybkie, wtopiły się w tło, a ich doskonały kamuflaż pozwolił niepostrzeżenie przemieszczać się sekcji konnej podczas realizacji zadań. Konie po raz kolejny udowodniły, że mogą stać się niezawodnym narzędziem żołnierza WOT.

Scenariusz tegorocznej edycji ćwiczenia zakładał również przerwanie dostaw energii elektrycznej na skutek działań dywersyjnych oraz atak na szkołę. Zadaniem żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT było odzyskanie zdolności zasilania miejscowości przy pomocy Kontenerowej Elektrowni Polowej (KEP-900), we współpracy z PGE S.A. Dystrybucja. Terytorialsi przeprowadzili również akcję ratowniczą na terenie zaatakowanej szkoły. Doskonalono takie umiejętności, jak przeszukiwanie zniszczonego budynku, triaż (segregacja medyczna), ewakuacja osób, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym oraz transport rannych do wojskowego szpitala polowego i pobliskich placówek medycznych.

Zadania, jakie realizowali żołnierze OT podczas ćwiczenia pomagają poznawać, ujednolicać i doskonalić procedury działania i bezpieczeństwa. Przyczyniają się również do zbierania doświadczeń w wykorzystywaniu pododdziałów konnych w działaniach bojowych oraz możliwości alternatywnego ich wykorzystania w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Film: 2LBOT/DWOT

mjr Witold SURA
Rzecznik Prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Strzały w szkole – ćwiczenia Gwardzistów i Terytorialsów
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Współpraca,  CSWOT 
Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
Stawiamy na współpracę
Szkolenia i ćwiczenia,  Interoperacyjność,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz 
Terytorialsi na ćwiczeniu ANAKONDA-23
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca