Nadchodzi GROTowisko-23

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się trzecia edycja konferencji eksperckiej GROTowisko-23. Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń związanych z wdrożeniem i eksploatacją karabinka MSBS GROT.

W dniach 23-25 czerwca 2023 r. odbędzie się trzecia już edycja eksperckiej konferencji GROTowisko-23. Część teoretyczna wydarzenia odbędzie się 24 czerwca w Zegrzu, a część praktyczna realizowana będzie 25 czerwca na strzelnicy "Bellona Marynino". Całość zostanie poprzedzona zorganizowanymi w tym roku po raz pierwszy, zawodami Dowódców batalionów.

Jak podkreśla gen. bryg. Maciej KLISZ:

To już kolejny rok, gdy osoby związane w różny sposób z karabinkiem GROT mogą się spotkać i porozmawiać, wymienić informacje oraz doświadczenia związane z jego użytkowaniem. W tym roku konferencja została podzielona na dwa główne bloki tematyczne: część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas bloku teoretycznego zostanie przedstawiona historia, teraźniejszość i przyszłość całego systemu broni modułowej, której przedstawicielem jest karabinek GROT. Głos zabiorą przede wszystkim konstruktorzy, inżynierowie, eksperci oraz użytkownicy. W drugim dniu zorganizowane zostaną zawody strzeleckie. Zaplanowano konkurencje indywidualne i zbiorowe, strzelania dynamiczne z różnej broni, konkurencje podstawowe i dodatkowe. Do wojskowych zawodów strzeleckich zgłoszonych jest ponad 120 zawodników, ponad trzydzieści reprezentacji. Wszystko po to, aby promować współzawodnictwo sportowe, doskonalić konstrukcję broni, budować zaufanie i ustanawiać kanały komunikacji pomiędzy użytkownikami a inżynierami. Konferencja jest imprezą zamkniętą, głównie ze względu na bezpieczeństwo jej uczestników. Zachęcam do obserwowania relacji z wydarzenia w social mediach WOT.

Do udziału w zawodach wojskowych zgłosiło się blisko 200 uczestników, w tym żołnierze WOT, członkowie organizacji i stowarzyszeń strzeleckich oraz 13 zespołów z innych rodzajów sił zbrojnych i formacji. Zawody składać się będą z dwóch równoległych części: wojskowej, w której wystartują wyłącznie żołnierze oraz cywilnej, w której udział wezmą strzelcy sportowi oraz pasjonaci broni strzeleckiej.

GROTowisko-23 to przedsięwzięcie, którego celem jest udoskonalenie karabinka GROT. Chcemy zebrać doświadczenia wszystkich użytkowników, tak żeby w ręce naszych żołnierzy trafiła jak najbardziej doskonała broń. Wojska Obrony Terytorialnej wprowadziły GROTa do Sił Zbrojnych, a obecnie są największym użytkownikiem tego karabinka. Właśnie dlatego poczuwamy się do tego, żeby udoskonalać tę broń, żeby było to jak najlepsze narzędzie pracy dla naszych żołnierzy.

– podkreśla szef Pionu Szkolenia Dowództwa WOT płk Andrzej GŁOWACKI.

Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP eksploatowanych jest ponad 80 tysięcy karabinków GROT w wersjach A0, A1 i A2. Ponad 38,5 tys. karabinków eksploatowanych jest w WOT, pozostałe w innych Rodzajach Sił Zbrojnych oraz szkolnictwie wojskowym.

Od 2017 roku karabinek GROT stopniowo wypiera z Sił Zbrojnych karabinki z rodziny AK stając się docelowym karabinkiem podstawowym w Wojsku Polskim.

GROTowisko zostało zapoczątkowane w 2021 r. Coroczne konferencje organizuje się z uwagi na potrzebę minimalizowania zdefiniowanych przez ówczesnego Gestora karabinków MSBS ryzyk. Zastąpienie eksploatowanego w Wojsku Polskim karabinka AK nowoczesnym MSBS GROT wiąże się z koniecznością zmiany mentalności oraz ukształtowanych przez dziesięciolecia nawyków użytkowników i szkoleniowców, jak również profilowanie nowej kultury eksploatacji broni w celu właściwego wykorzystania potencjału nowej konstrukcji w szkoleniu i później w walce. Coroczne konferencje – GROTowiska - mają służyć wymianie i rozpowszechnianiu wniosków z jego wdrażania i eksploatacji, w tym zmniejszać ryzyka powtarzania błędów oraz upowszechniać dobre praktyki. Ponieważ równie ważne jest doskonalenie konstrukcji broni konferencja ma służyć budowie zaufania i ustanawiać kanały komunikacji pomiędzy użytkownikami a inżynierami.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w latach 2017-2021 pełniło zadania Gestora dla rodziny karabinków MSBS. Od 2022 roku pełni funkcję Instytucji Eksperckiej w tym obszarze.

mjr Witold SURA
Rzecznik prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Integracja i rozwój – podsumowanie GROTowiska23
GROTowisko,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
Konferencja GROTowisko22
GROTowisko,  Sprzęt i uzbrojenie 
Nadchodzi "GROTowisko-22"
GROTowisko,  Sprzęt i uzbrojenie 
Rozwój przez doświadczenie- GROTowisko-24 za nami
Wydarzenia,  GROTowisko