Obserwacja z dachu

Zakładają punkty obserwacyjne, a następnie rozpoznają i informują o wykrytych potencjalnych zagrożeniach. Między innymi tak wygląda praktyczna część realizowanego w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej szkolenia obserwatorów ognia. W kursie udział bierze kilkunastu Terytorialsów z różnych części kraju.

W czasie kursu żołnierze zdobywają wiedzę i umiejętności w ramach realizowanych zajęć z wykorzystaniem zaawansowanych symulatorów treningowych, jak i w ramach praktycznego zakładania punktów obserwacyjnych w terenie. Z uwagi na obszerność materiału, szkolenie podzielono na 3 etapy. Po odbyciu pełnego kursu żołnierze zyskają kwalifikacje instruktorskie pozwalające im na szkolenie kolejnych obserwatorów ognia w swoich Brygadach.

- powiedział płk Edward Chyła Komendant Centrum Szkolenia WOT.

Całość kursu instruktorskiego obserwatorów ognia podzielona jest na trzy etapy. W czasie pierwszego z nich szkoleni poznają zasady współpracy z FDC (punkt kierowania ogniem dywizjonu) i uczą się wykonywania procedury „Call for Fire” (wezwania wsparcia ogniowego z pola walki). W kolejnym etapie szkolenia, Terytorialsi nauczą się współpracować z JTAC (Joint Terminal Attack Controller - wysuniętym nawigatorem naprowadzania lotnictwa) lub ze statkiem powietrznym w ramach realizacji procedury „Close Air Support”. Ostatni etap szkolenia przeznaczony jest na doskonalenie umiejętności instruktorskich i metodycznych, aby po otrzymaniu tytułu instruktora, żołnierze byli właściwie przygotowani do przekazywania wiedzy kolejnym Terytorialsom.

Cieszę się, że mogłem przyjechać na to szkolenie. Uważam, że jest ono przygotowane bardzo dobrze, a prowadzący je instruktorzy to bardzo kompetentni ludzie z otwartymi głowami pełnymi kreatywności i pomysłów. Według mnie najciekawszym elementem kursu była praca na dachu tutejszego inkubatora i praktyczna obserwacja wskazywanych celów w terenie.

- dodał uczestnik szkolenia z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W ramach pierwszego etapu prowadzonego szkolenia żołnierze uczą się między innymi prawidłowego wykonywania procedury „Call For Fire”, przechodzą zaawansowane szkolenie z zakresu topografii, prowadzenia korespondencji radiowej, a także prowadzenia obserwacji i rozpoznania sprzętu armii innych państw. „Call for Fire” (CFF) to procedura wezwania i kierowania ogniem artylerii z pola walki. W ramach niej to właśnie obserwator określa cel i przekazuje do punkt kierowania ogniem dywizjonu, niezbędne informacje na podstawie których FDC podejmuje decyzję odnośnie ostrzału artyleryjskiego wskazanego celu.

ppor. Krzysztof WÓJCIK
Oficer Prasowy Centrum Szkolenia WOT

Załączniki

powiązane informacje

Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Najlepsi strzelcy wyborowi rywalizowali w Toruniu
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Zakończono pierwszy w Polsce kurs instruktorów WARMATE
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
M72 strzeliło po raz pierwszy
Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje