Women of NATO

25 marca 2023r. w Ciechanowie zainaugurowano zainspirowany przez 5 Mazowiecką Brygadę OT projekt - „Women of NATO”. Podczas zorganizowanej tego dnia międzynarodowej konferencji omawiano rolę i pozycję kobiet-żołnierzy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w armiach sojuszniczych. Omówiono również założenia projektu i kierunki dalszej współpracy.

25 marca br. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki Ciechanowie odbyła się międzynarodowa konferencja, która zainaugurowała projekt zainspirowany przez 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej „Women of NATO”. W wydarzeniu wzięły udział przedstawicielki krajowych i zagranicznych środowisk wojskowych oraz reprezentantki Rady ds. Kobiet. Podczas konferencji swoje przemówienie wygłosił również Dowódca WOT - gen. bryg. Maciej KLISZ.

Od samego początku formowania WOT kobiety stanowiły znaczący procent kapitału ludzkiego naszej Formacji. Obecnie to prawie dwadzieścia procent wszystkich naszych żołnierzy. Wśród pracowników resortu obrony narodowej odsetek ten jest jeszcze wyższy i Panie stanowią aż ponad sześćdziesiąt procent. Konferencja Women of NATO służy zebraniu wniosków i doświadczeń od naszych partnerów zagranicznych. Szczególną inspirację dla wszystkich kobiet w WOT stanowią osobiste przykłady z formacji tożsamych dla WOT: z Norwegii, gdzie dowodzi Pani gen. dyw. Elisabeth MICHELSEN, Szwecji gdzie liderem jest Pani gen. dyw. Laura WREEDY czy wreszcie z Wielkiej Brytanii, gdzie Zastępcą Dowódcy jest gen. bryg. Ingrid ROLAND. Dla mnie wspólna służba z kobietami-żołnierzami była zawsze czymś normalnym, częścią służby wojskowej. Było tak zarówno poza granicami kraju w misji IFOR w Bośni-Hercegowinie czy misji RSM w Afganistanie, ale również w Dowództwie Wojsk Specjalnych czy Jednostce Wojskowej Komandosów. Dziś chcę podzielić się swoim doświadczeniem, tak aby budować mocniejsze, bardziej odporne Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Kobiety-żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej udowodniły niejednokrotnie, w tym podczas operacji: Trwała Odporność, Niezawodna Pomoc czy Silne Wsparcie, że ZAWSZE można na nie liczyć. Cieszę się, że powstał taki projekt i będę wspierał jego rozwój!

podkreślił gen. KLISZ podsumowując rozpoczęcie projektu.

Podczas konferencji wystąpienia wygłosiły reprezentantki Sił Zbrojnych RP, wojsk sojuszniczych Batalionowej Grupy Bojowej eFP Poland oraz Kanadyjskich Sił Zbrojnych. Prelegentki w swoich przemówieniach skupiły się na przedstawieniu najważniejszych aspektów w kontekście służby kobiet w poszczególnych armiach, tj. ścieżka karier, programy wsparcia, a także regulacje prawne.

Po części oficjalnej rozpoczął się otwarty panel dyskusyjny w międzynarodowym gronie, podczas którego uczestniczki spotkania wymieniły się doświadczeniami i przemyśleniami.  Przeanalizowano m.in. konkretne rozwiązania problemów i zagadnień związanych ze służbą wojskową kobiet, tj. regulamin dotyczący wyglądu, umundurowania, aspektów macierzyństwa, oraz przystosowań higieniczno-sanitarnych.

Inspiracją do zorganizowania projektu „Women of NATO” było rosnące zainteresowanie służbą wojskową wśród kobiet, które w Wojskach Obrony Terytorialnej stanowią już blisko 20% stanu osobowego formacji. Dodatkową motywacją do działania jest stale rozwijająca się współpraca międzynarodowa Brygad OT z wojskami sojuszniczymi Batalionowej Grupy Bojowej eFP Poland (USA, Wielka Brytania, Rumunia, Chorwacja). Głównym celem tej kobiecej inicjatywy jest doskonalenie interoperacyjności pomiędzy kobietami-żołnierzami z różnych formacji i państw. Przyczyni się ona również do wzmocnienia solidarności między kobietami-żołnierzami, a także zwiększy świadomość społeczną w kontekście służby wojskowej kobiet. Kontynuacją międzynarodowego projektu będą m.in. wspólne szkolenia, zawody sportowe, a także inicjatywy mające na celu przybliżenie lokalnej społeczności specyfiki służby wojskowej kobiet w WOT oraz armiach sojuszniczych stacjonujących w Polsce.  

mjr Witold Sura
Rzecznik prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
Stawiamy na współpracę
Szkolenia i ćwiczenia,  Interoperacyjność,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz 
Rozwijamy współpracę ze szwedzką Gwardią Krajową
Międzynarodowe,  Współpraca,  Klisz