Sytuacja kryzysowa w województwie? Pomogą terytorialsi.

W dniach 03-05.06.2022r. żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ćwiczyli zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia braku dostaw prądu w Bysławiu koło Tucholi. Szkolenie jest odpowiedzią na nowe zadania, jakie stawia przed nimi Ustawa o obronie Ojczyzny oraz potrzeby lokalnej społeczności.

Sołtys miejscowości Bysław p. Wojciech Słupiński skierował prośbę do Dowódcy 8 K-PBOT o przeprowadzenie ćwiczenia w zakresie zabezpieczenia zapasowego źródła zasilania sieci energetycznej na wypadek braku dostaw prądu. Odpowiedź była pozytywna i na miejsce zostali skierowani żołnierze kompanii dowodzenia, która ma na wyposażeniu kontenerową elektrownię polową o mocy 900 KW (KEP-900). Zbliża się okres letni, podczas którego przez województwo kujawsko-pomorskie przechodzą coraz częściej wichury lub nawet trąby powietrzne. Ćwiczenia takie jak to są idealną okazją do działania w realnych warunkach, które są identyczne, jak podczas potencjalnej sytuacji kryzysowej.

Testowaliśmy urządzenie przez 48 h ciągłej pracy. Cały ten czas dostarczaliśmy prąd, elektrownia pracowała wzorowo. Dzięki temu jesteśmy pewni, że w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej jesteśmy gotowi, aby zapewnić energię elektryczną dla miejscowości co najmniej wielkości Bysławia nieprzerwanie przez długi czas. W dużej mierze to zasługa doświadczonej obsługi

- podsumowuje dowódca kompanii dowodzenia 8 K-PBOT ppor. Zbigniew Andrzejewski.

Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 KW i 1 x 400 kW. Elementy mogą działać razem, ale w przypadku mniejszej potrzeby dostawy energii również osobno. Do ich obsługi są przeznaczeni żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne pod nadzorem doświadczonych operatorów elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące.

Kujawsko-pomorscy terytorialsi angażują się w działania przeciwkryzysowe od momentu utworzenia brygady. Pomagali m.in. przy poszukiwaniach osób zaginionych, przy usuwaniu skutków wichur czy w przeciwdziałaniu skutków działania wirusa SARS-CoV-2. Są przygotowani pod względem przeszkolenia żołnierzy, jak i dostępności odpowiedniego sprzętu do pomocy w czasie podtopień i powodzi. Z momentem wejścia w życie Ustawy o obronie Ojczyzny ich zadania nabierają nowego wymiaru. Wojskom Obrony Terytorialnej została powierzona niemilitarna część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT gen. broni Wiesław Kukuła został Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, a poszczególni Dowódcy Brygad WOT stali się prawymi rękami Wojewodów w zakresie koordynacji i realizacji wsparcia, jakiego może udzielić wojsko.

Ćwiczenie przeprowadzone w Bysławiu to praktyczne sprawdzenie zdolności, którą Brygada osiągnęła w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Nowe zadania, jakie przed nami stoją wiążą się z dużą odpowiedzialnością za ludzkie zdrowie i życie. Wymagają nakładu pracy od moich żołnierzy, jednak odbieram je przede wszystkim jako wyraz zaufania ze strony społeczeństwa. Zrobimy wszystko, by stanąć na wysokości zadania i z tych zadań się wywiązać

– powiedział Dowódca 8 K-PBOT płk Krzysztof Stańczyk.

por. Paweł BANASIAK
Oficer prasowy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Agrykola,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Ćwiczenia współdziałania służb WYPADEK 2022
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Terytorialsi w gOTowości do energetycznego wsparcia administracji publicznej
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje,  Szkolenie w SRO