Szkolimy się, by dbać o bezpieczeństwo i sprawnie reagować w sytuacji kryzysowej

 

W dniu 26 maja 2022 roku w Olsztynie przeprowadzone zostało szkolenie dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z zakresu scenariuszy awaryjnych z udziałem baterii litowo-jonowych. Szkolenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa żołnierzy, którzy obsługują sprzęt zasilany tego rodzaju akumulatorami.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostały wiadomości z zakresu budowy, zasady działania, a także stanów awaryjnych baterii litowo-jonowych. Ponadto przedstawione zostały specyficzne zagrożenia i sposoby postępowania w przypadku zdarzeń niepożądanych. Część praktyczna polegała na przeprowadzeniu kilku scenariuszy awarii magazynów energii ze zwróceniem szczególnej uwagi na okoliczności oraz efektywność i zasadność wykorzystania wybranych narzędzi, technik i metod postępowania, zarówno skutecznych jak i nieskutecznych. Szkolenie pozwoliło na lepsze zrozumienie technologii wykonania oraz stanów awarii baterii, dając tym samym praktyczne kompetencje do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Dzięki szkoleniu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nabyli wiedzę i umiejętności pozwalające na bezpieczną obsługę sprzętu zasilanego bateriami litowo-jonowymi, a także na dobór metod i technik postępowania w przypadku wystąpienia awarii baterii. Szkolenie odbyło się w ramach Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) i zostało przeprowadzone przez przedstawicieli Fundacji cfbt.pl oraz Centrum Badawczego KEZO IMP Polskiej Akademii Nauk.

Fundację cfbt.pl założyli i prowadzą inżynierowie pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej. Poprzez regularne badanie trendów rozwojowych i nowości technologicznych, a także analizę bieżących badań naukowych z całego świata, przyczynia się ona do rozwoju dziedziny Gaszenia Pożarów Wewnętrznych. Fundacja prowadzi szkolenia dla wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej według szerokiej gamy autorskich programów szkolenia ze sfery GPW.

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne jest zakładem zamiejscowym Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Główne zadania naukowe, które stanowią jednocześnie podstawę badawczą Instytutu Maszyn Przepływowych, koncentrują się na konwersji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Kompleks laboratoriów Centrum stanowi zaplecze naukowe i technologiczne Mazowsza, regionu północnego oraz całego środowiska naukowego Polski, w dziedzinach badań ściśle powiązanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Podstawowym zadaniem Centrum jest prowadzenie prac badawczych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych oraz jej konwersji.

W szkoleniu uczestniczyli nie tylko żołnierze brygad WOT, ale także przedstawiciele DWOT, Centrum Szkolenia WOT, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dębilnie, Inspektoratu WOP w Warszawie, Delegaturze WOP w Olsztynie.

por. Paulina KACPRZYCKA
Oficer Prasowy
4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Agrykola,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Ćwiczenia współdziałania służb WYPADEK 2022
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Terytorialsi w gOTowości do energetycznego wsparcia administracji publicznej
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje,  Szkolenie w SRO