Nadchodzi "GROTowisko-22"

Zbliża się druga konferencja ekspercka modułowego systemu broni strzeleckiej „GROTowisko-22”, której celem jest wymiana doświadczeń związanych z wdrożeniem i eksploatacją karabinka GROT w Siłach Zbrojnych oraz integrowanie środowiska eksperckiego. W tym roku, w ramach konferencji odbędą się również zawody strzeleckie w kategoriach użytkowników wojskowych oraz cywilnych. Ważną częścią konferencji będzie pojedynek na argumenty pomiędzy żołnierzami a inżynierami, którego celem będzie krytyczne przedyskutowanie wymagań jakie instytucja ekspercka projektuje wobec kolejnych wersji karabinka.

Konferencja będzie miała miejsce w siedzibie Dowództwa WOT w Zegrzu w dniach 3-4 czerwca 2022. Tegoroczne wydarzenie będzie skoncentrowane na omówieniu wniosków z eksploatacji karabinka, w szczególności wersji A2 oraz wynikające z jego wdrożenia zmiany w systemie szkolenia żołnierzy lekkiej piechoty. Nowatorskim pomysłem będzie pojedynek na argumenty między żołnierzami – codziennymi użytkownikami a inżynierami i twórcami karabinka, a także zawody strzeleckie z karabinka w wersji wojskowej i cywilnej. Do udziału w zawodach zgłosiło  się blisko 200 uczestników, w tym żołnierze WOT, członkowie organizacji i stowarzyszeń strzeleckich oraz 10 zespołów z innych rodzajów sił zbrojnych i formacji. Zawody składać się będą z dwóch równoległych części: wojskowej, w której wystartują wyłącznie żołnierze oraz cywilnej, w której udział wezmą strzelcy sportowi oraz pasjonaci broni.

Aktualnie w Siłach Zbrojnych RP eksploatowanych jest ponad 51 tysięcy karabinków GROT w wersjach A1 i A2. Ponad 33 tysiące karabinków eksploatowanych jest w WOT, pozostałe w innych Rodzajach Sił Zbrojnych oraz szkolnictwie wojskowym. GROT jest również najbardziej rozpowszechnionym karabinkiem w kalibrze 5,56 mm NATO, który wykorzystują Ukraińskie Siły Zbrojne.

Od 2017 roku karabinek GROT stopniowo wypiera z Sił Zbrojnych karabinki oparte na rodzinie karabinków AK stając się docelowym karabinkiem podstawowym w Wojsku Polskim.

GROTowisko zostało zapoczątkowane w ubiegłym roku. Coroczne konferencje organizuje się z uwagi na potrzebę minimalizowania zdefiniowanych przez ówczesnego Gestora karabinków MSBS ryzyk. Zastąpienie eksploatowanego w Wojsku Polskim karabinka AK-47 nowoczesnym MSBS GROT wiąże się z koniecznością zmiany mentalności oraz ukształtowanych przez dziesięciolecia nawyków użytkowników i szkoleniowców oraz ukształtowanie nowej kultury eksploatacji  broni w celu właściwego wykorzystania potencjału nowej konstrukcji w szkoleniu i później walce. Coroczne konferencje – GROTowiska - mają służyć wymianie i rozpowszechnianiu wniosków z jego wdrażania i eksploatacji, w tym zmniejszać ryzyka powtarzania błędów oraz upowszechniać dobre praktyki. Ponieważ równie ważne jest doskonalenie konstrukcji broni konferencja ma służyć budowie zaufania i ustanawiać kanały komunikacji pomiędzy użytkownikami a inżynierami.

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w latach 2017-2021 pełniło zadania Gestora dla rodziny karabinków MSBS. Od 2022 roku pełni funkcję instytucji eksperckiej w tym obszarze.

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Integracja i rozwój – podsumowanie GROTowiska23
GROTowisko,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
Nadchodzi GROTowisko-23
GROTowisko,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie 
Konferencja GROTowisko22
GROTowisko,  Sprzęt i uzbrojenie 
Inauguracja kolejnego roku szkoleniowego w Wojskach Obrony Terytorialnej
Sprzęt i uzbrojenie,  Wydarzenia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Dowódca WOT,  Stańczyk