WOT i Lasy Państwowe: budujemy państwo silne i odporne

 

Znają doskonale tereny leśne, ich codziennością są partole najdalszych  zakamarków lasów i borów, a co najważniejsze przeszkoleni wspólnie z Terytorialsami, profesjonalnie i w sposób systemowy podniosą potencjał obronny Polski. Przed 1939 rokiem szkolenia z Przysposobienia Wojskowego Leśników były prowadzone regularnie i dzięki temu mogli oni wykazać się dużą skutecznością w trakcie II wojny światowej.

27 kwietnia br., w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych Plaskoszu koło Tucholi podpisano porozumienie pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, reprezentowanym przez gen. broni Wiesława Kukułę a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, reprezentowaną przez pana Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji wspólnych zadań WOT i Służby Leśnej.

Generał Kukuła podkreślił:

Z punktu widzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, porozumienie jest niezwykle istotne z trzech powodów. Pierwsze to znaczenie strategiczne, musimy budować państwo silne i odporne, wydarzenia na wschodzie pokazują, że jesteśmy w stanie zbudować tę siłę tylko razem współdziałając i łącząc wysiłki z Lasami Państwowymi, pomnażając swoje zdolności. Drugi wymiar to operacyjny – lasy są terenem prowadzenia działań i konfliktów zbrojnych, tereny zielone – czyli zielona taktyka, musimy mieć w nich kontrolę, trzeci wymiar to szkolenia. Lasy mają potężne zasoby, kapitał ludzki, to wspaniali ludzie skupieni w służbie leśnej, staramy się tutaj wnieść wartość dodaną do szkolenia.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, pan Józefa Kubica, widzi we współpracy z WOT niezwykle ważny aspekt podniesienia potencjału obronnego naszej Ojczyzny:

To ważny dzień - sięgając pamięcią współpraca Lasów z wojskiem to jeszcze czasy  przedwojenne, podpisano wtedy z wojskiem porozumienie o przysposobieniu wojskowym. Już wtedy było wiadomo co to znaczy zagrożenie i nacjonalizm. Z racji wydarzeń na Ukrainie przyspieszyliśmy decyzje o szkoleniu i współpracy. To będą strzelnice, renowacja ich, wykorzystanie i szkolenia tam całego społeczeństwa, żołnierzy i leśników

Porozumienie wykorzystuje cały szereg uprawnień i obowiązków obronnych służby leśnej i buduje system szkolenia leśników na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Wzmocni także zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej, przygotuje  leśników z jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa, a także w zakresie edukacji patriotyczno-obronnej i ekologicznej społeczeństwa.

Przyczynkiem do rozpoczęcia procedury zawiązania ścisłej współpracy między Dowództwem WOT a Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, była potrzeba wykorzystania ogromnego potencjału obronnego jaki drzemie w pracownikach Lasów Państwowych. W czerwcu 2021 zakończył się w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu k. Tucholi, pierwszy pilotażowy kurs, który pokazał potrzeby szkoleniowe. Kurs autorski, przygotowany przez instruktorów Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu i 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zapoznał Leśników z wyposażeniem wojskowym, wykorzystaniem broni długiej i krótkiej, taktyką, szkoleniem saperskim czy łącznością. W czasie szkolenia żołnierze realizowali zajęcia z zakresu strzelania, medycyny pola walki, topografii oraz podstaw inżynierii wojskowej i saperstwa. Kurs wykorzystywał infrastrukturę Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu, był pierwszym elementem budowania systemu szkolenia leśników na potrzeby Sił Zbrojnych RP. 

Zespół prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz 
W Legnicy powstanie baza szkoleniowo-ćwiczeniowa dla Sił Zbrojnych RP
Porozumienia,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz 
Porozumienie o współpracy z PERN S.A.
Porozumienia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Terytorialsi zakończyli ćwiczenie Przyjazna Energia-22
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Wydarzenia,  Sprzęt i uzbrojenie