Załącznik publikacji

WOT i Lasy Państwowe budujemy państwo silne i odporne

28.04.2022
Fot. DWOT

27 kwietnia br., w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych Płaskoszu koło Tucholi podpisano porozumienie pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, reprezentowanym przez gen. broni Wiesława Kukułę a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, reprezentowaną przez pana Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Porozumienie ma na celu zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji wspólnych zadań WOT i Służby Leśnej.

WOT i Lasy Państwowe budujemy państwo silne i odporne