Załącznik publikacji

Szkolenie w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu

28.04.2022
Fot. DWOT

Kurs autorski, przygotowany przez instruktorów Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, zapoznał Leśników z wyposażeniem wojskowym, wykorzystaniem broni długiej i krótkiej, taktyką, szkoleniem saperskim czy łącznością. W czasie szkolenia żołnierze realizowali zajęcia z zakresu strzelania, medycyny pola walki, topografii oraz podstaw inżynierii wojskowej i saperstwa.

Szkolenie w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu