Pierwsza promocja SONDY

 

W Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu im. Włodzimierza Markowskiego ps. „Rybka” odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień podoficerski.

W dniu 26 lutego 2022 roku w Klubie Garnizonowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbyła się pierwsza promocja SONDY, w której wzięło udział 15 kadetów. Szkolenie rozpoczęli 20 września 2021 roku przechodząc kolejno przez podstawowe, bazowe, następnie specjalistyczne kończąc praktykami dowódczymi w jednostkach wojskowych.

W ceremonii wzięli udział Z-ca K-ta CSŁiI ppłk Paweł Nowotnik, ks. kan. płk Radosław Michnowski Proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu,  Starszy Podoficer Dowództwa Centrum st. chor. sztab. Cezary Zychnowski oraz Starszy Podoficer Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej st. chor. sztab. Mirosław Ziarniak.

Szkolenie, które ukończyliście to podstawa formowania Waszych karier ale także cech charakteru - zwrócił się do kadetów ppłk Paweł Nowotnik . Jestem dumny i życzę sobie aby inne kursy także były na tak wysokim poziomie. Patrząc na obecną sytuację w kraju oraz zagrożenie jakie idzie ze wschodu proszę byście pamiętali o słowach ślubowania bo żołnierz to nie tylko zawód ale także obowiązek oraz zadanie. Dziękuję rodzicom za zaufanie oraz ukształtowanie swoich dzieci, które chcą służyć krajowi. Dziękuję także kadrze szkoły za wkład i cierpliwość podczas szkolenia – dodał Zastępca Komendanta Centrum.

Akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski oraz srebrne odznaki absolwenta SP SONDA wręczyli ppłk Paweł Nowotnik w asyście Komendanta Szkoły st. chor. sztab. Piotra Pechty. W związku z zakończeniem szkolenia oraz uzyskanie najlepszych wyników w szkoleniu tytuł prymusaotrzymał – kpr. Kamil Sibilski, który został wyróżniony złotą odznaką absolwenta SP SONDA. Nowo mianowani kaprale zasilą szeregi Wojska Polskiego jako podoficerowie - specjaliści w Wojskach Obrony Terytorialnej, Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni oraz Wojskach Operacyjnych.

Podczas uroczystości jeden z kadetów postanowił się oświadczyć, co zostało przez wybrankę ze łzami w oczach zaakceptowane. Dodatkowo Komendant SONDY wręczył kadrze zawodowej oraz pracownikom cywilnym Szkoły Odznaki Pamiątkowe Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu.

mł. chor. Robert Kowalewski
Rzecznik prasowy Szkoły Podoficerskiej SONDA

Załączniki

powiązane informacje

Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia 
Kolejni oficerowie złożyli ślubowanie i dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Społeczne,  Zaciąg 
Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia