Małopolscy Terytorialsi wspierają poszkodowanych  po przejściu trąby powietrznej

 

Librantowa, Chełmiec i Korzenna to trzy wsie w Małopolsce w pow. Nowosądeckim, których mieszkańcy w czwartek, 24 czerwca br. zostali dotknięci skutkami potężnej trąby powietrznej i gwałtownych burz.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zdecydował o delegowaniu wojska do pomocy mieszkańcom i wsparcia innych służb. Dzisiaj w rejonie ocenę sytuacji prowadził Zespół Oceny Wsparcia z 11 Małopolskiej Brygady OT. Po konsultacjach z lokalnym sztabem kryzysowym oraz wojewodą małopolskim podjęto decyzje o delegowaniu w dniu dzisiejszym 40 żołnierzy. Jutro (sobota, 26 czerwca br.) do działań na terenie tych trzech miejscowości zostanie skierowanych 120 żołnierzy. Ich zadaniem będzie pomoc bezpośrednia mieszkańcom oraz wsparcie innych służb, np. strażaków. Małopolscy Terytorialsi będą wykorzystywać sprzęt podręczny, piły motorowe, łomy, pojazdy transportowe, maszty oświetleniowe, agregaty prądotwórcze i inny sprzęt jaki będzie niezbędny do pomocy poszkodowanym.

Obecnie czerwony alert gotowości został wprowadzony dla żołnierzy WOT z terenu Małopolski oraz Lubelszczyzny. Jest to następstwo gwałtownych burz przetaczających się przez te województwa.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. Obecnie w szeregach WOT służy blisko 29 tys żołnierzy. W ten weekend na terenie ośmiu województw trwają powołania do służby blisko 1000 nowych ochotników. Wsparcie społeczności lokalnych jest wpisane w misję WOT, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Zadanie to wynika wprost z jednej z trzech misji sił zbrojnych.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

Zawsze gotowi do udzielenia wsparcia
Współpraca,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Interoperacyjność 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Lubelscy terytorialsi w gOTowości do wsparcia energetycznego
Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca 
Zawody użyteczno-bojowe ratowników WOT w 7PBOT
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe