Załącznik publikacji

Wsparcie w powiecie Nowosądeckim

25.06.2021
Fot. DWOT

Efekty oceny potrzeb wsparcia jakie dokonał Zespół Oceny Wsparcia 11MBOT

Wsparcie w powiecie Nowosądeckim