Żołnierze WOT otrzymali Betlejemskie Światło Pokoju od Harcerzy

 

W tym roku, my żołnierze OT, służbie przyglądamy się w blasku ognia z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem niosąc światło służby bliźnim – ramię w ramię z dzielnymi harcerzami.

W dniu 16 grudnia br. Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy ZHP odebrali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Spotkanie miało miejsce w Domu Wsparcia Powstańców Warszawskich. W ramach akcji żołnierze OT wraz z harcerzami odwiedzili seniorów, którym oprócz Światła przekazali obiady i zakupy.

Betlejemskie Światło Pokoju zainicjowane zostało w 1986 roku w Linz,  w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych propagowanych przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Akcja nosiła wówczas nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją przejęli austriaccy skauci.

Akcja ta po 4 latach dotarła do Polski dzięki harcerzom ze Związek Harcerstwa Polskiego. Od 1991 roku ZHP organizuje Betlejemskie Światło Pokoju. Tradycją jest już, iż ZHP Światło otrzymuje od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Światło to harcerze niosą z dumą i godnością, a jego ideę przekazują dalej. Polski ZHP jest jednym z ogniw „betlejemskiej sztafety”. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej. Nie tylko poza granice kraju, ale i wewnątrz naszej Ojczyzny.

W dniu 16 grudnia 2020 roku Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy ZHP odebrali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Spotkanie miało miejsce w Domu Wsparcia Powstańców Warszawskich. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju, to „światło służby”.

Dla żołnierzy WOT „służba” jest zaprzysiężeniem, jakie złożyli wstępując w szeregi OT. Przysięga wiernej służby to zobowiązanie. Każdego dnia żołnierze OT realizują wynikające z tego zobowiązania działania. Często jest to codzienna i niewidoczna służba nad sobą, której nie da się bezpośrednio opisać. Jednak gdy nadchodzi czas próby, żołnierze OT są gotowi całym życiem pełnić swoją służbę.

W tym roku tej służbie przyglądamy się w blasku ognia z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem niosąc światło służby bliźnim – ramię w ramię z dzielnymi harcerzami. Setki tysięcy uszytych maseczek, zakupy i posiłki przynoszone starszym, dystrybucja płynów odkażających to namacalny wyraz służby bliźniemu harcerzy ZHP. To jest właśnie służba harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem i bezinteresowną pomocą harcerki i harcerze świecą przykładem i pełnią służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Taka też jest służba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, która między innymi jest kontynuacją misji Armii Krajowej – która z dumą podkreśla swoje harcerskie korzenie. Niesienie pomocy i pomoc społeczeństwu stanowi, obok obronności Ojczyzny, istotę i misję WOT.

Wojska Obrony Terytorialnej, jako piąty rodzaj wojsk w Siłach Zbrojnych RP ze swoimi zadaniami i celami, realizują się w obrębie dwóch misji Sił Zbrojnych RP. Pierwsza z nich zakłada, że dążeniem Sił Zbrojnych jest gwarancja obronna i przeciwstawienia się wobec agresji zbrojnej. Misja druga dotyczy wspierania przez Siły Zbrojne RP bezpieczeństwa wewnętrznego, a także pomoc społeczeństwu. Biorąc pod uwagę obszary, w obrębie których działają Wojska OT, a które wynikają z misji SR RP, zadanie główne WOT uściślić i zdefiniować można, jako obronę i ochronę społeczności lokalnych. Na kanwie zadania wykrystalizowało się motto WOT, w brzmieniu: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

Warto przypomnieć, że 22 lutego 2020 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, podczas obchodów Dnia Myśli Braterskiej Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej nawiązało współpracę z dwiema największymi organizacjami harcerskimi w Polsce: Związkiem Harcerstwa Polskiego oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Sygnatariuszem porozumienia ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej był dowódca gen. dyw. Wiesław Kukuła.

- „Naszym celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy WOT a harcerstwem w taki sposób, aby - wzajemnie się wspierając - lepiej wypełniać misje, jakie stoją przed naszymi organizacjami. Misje, których wspólnym mianownikiem jest wychowanie odpowiednio młodego człowieka i ukształtowanie żołnierza, świadomego obrońcy Rzeczpospolitej" – powiedział wówczas gen. dyw. Wiesław Kukuła.

 

Autor notatki: szer. Iwona Jędruszczuk
Zespół Prasowy, Dowództwo WOT

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

103 lata Niepodległej Polski
Społeczne,  Tradycja 
Szanuj flagę jak Wojsko Polskie
Społeczne,  Tradycja