Żołnierze WOT pomagają w wydawaniu posiłków
06.11.2020

Żołnierze WOT pomagają w wydawaniu posiłków

 

Od marca tego roku żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają placówki pomagające osobom ubogim. Pomoc taka jest m.in. niesiona we współpracy z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

W punkcie przy ul. Słowiańskiej we Wrocławiu codziennie wydawanych jest ponad 600 posiłków. Odbiorcami są nie tylko ludzie ubodzy, ale też bezdomni i chorzy. Często też pojawiają się opiekunowie osób starszych, którzy z różnych powodów nie mogą opuszczać swoich mieszkań.

Każdy otrzymuje ciepłą zupę, czasem dwie, pieczywo i inne potrawy. Dla wielu osób jest to jedyny ciepły posiłek, jaki zjedzą danego dnia.

Niestety pogarszające się warunki atmosferyczne, a także walka z pandemią powodują, że coraz więcej osób korzysta z darmowych posiłków. Pomoc żołnierzy jest wręcz niezbędna.

— Dla nas jest to bezcenna pomoc — mówi o współpracy z 16 Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. — Nasza misja niesienia pomocy najbardziej wykluczonym nie mogłaby się obyć bez nich. W kryzysowych sytuacjach dzięki żołnierzom możemy zachować ciągłość pracy naszych placówek. Wielką wdzięczność kierujemy w stronę dowódcy brygady, pana pułkownika Artura Barańskiego za życzliwość i mądrą współpracę.

Każdego dnia do pomocy kierowanych jest kilku żołnierzy 16 DBOT. Każdy z nich dba o to, aby osoby starsze, samotne, ubogie i bezdomni czuli się dobrze w tak trudnej dla nich sytuacji.

— Czujemy, że mamy do wykonania bardzo odpowiedzialne zadanie, bo sytuacja ludzi proszących o darmowe jedzenie jest skrajnie trudna, a dla nas to nauka życia, pokory i szacunku — mówią żołnierze stojący na posterunku w punkcie Caritas Wrocław przy ul. Słowiańskiej.

Powody korzystania z darmowego posiłku są różne. Czasem jest to utrata stałego zatrudnienia, czasem samotność i bezradność.

— Obecnie żołnierze zaangażowani są w zabezpieczenie wydawania posiłków przed jadłodajnią we Wrocławiu, z której korzysta codziennie kilkuset seniorów oraz osób żyjących w skrajnej nędzy — opowiada Paweł Trawka, rzecznik wrocławskiej Caritas. — Nasi podopieczni otrzymują gorącą zupę, trochę pieczywa oraz różne dary, w zależności od tego, co trafi do nas z Banku Żywności lub od darczyńców. Ostatnio żołnierze pomagali w wydawaniu żeli i mydeł antybakteryjnych dla seniorów. Troszczą się również o zabezpieczenie kolejki, tak, aby stojący w niej zachowywali dystans społeczny i zakrywali usta i nos. Obecnie, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, posiłki wydawane są przed budynkiem jadłodajni. Sprawne rozdanie pojemników z gorącą zupą nie mogłoby się odbyć bez pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podczas wydawania posiłków żołnierze poświęcają też chwilę na rozmowę z osobami przychodzącymi po jedzenie. Dużo pytań zadają najczęściej seniorzy. Są to osoby żyjące często samotnie, które najbardziej potrzebują poczucia, że nie są wykluczeni, że jest ktoś, kto o nich pamięta.

— Dbamy o to, aby nasi żołnierze potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji i byli do tego dobrze przygotowani — mówi dowódca brygady płk Artur Barański. — Muszą wiedzieć jak ważne jest profesjonalne wykonanie każdego zadania, bez względu na to, czy będzie to pomoc Policji, pomoc osobom ubogim, czy działania w szpitalach. Temu właśnie służą wielogodzinne szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i nieustanne podnoszenie kwalifikacji każdego żołnierza służącego w 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Codziennie na Dolnym Śląsku, m in. w szpitalach, placówkach służby zdrowia, czy w organizacjach pomocowych służy ponad 350 żołnierzy 16 DBOT.

W całym kraju Wojska Obrony Terytorialnej w ramach wsparcia działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 prowadzą operację pod nazwą „Trwała Odporność”. Jej cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Odtwarzaj. W swoich działaniach żołnierze WOT ukierunkowują się na wsparciu opieki medycznej, służb sanitarnych i samorządów. Przeprowadzają badania wymazowe, pomagają chorym w izolatorium, wspierają w opiece nad pensjonariuszami w domach pomocy społecznej oraz wspierają Policję w monitorowaniu przestrzegania obostrzeń przez osoby objęte kwarantanną.

Oprócz żołnierzy WOT w działania szeroko angażowani są żołnierze zawodowi z jednostek z innych rodzajów sił zbrojnych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, Inspektoratowi Wsparcia SZ oraz Dowództwu Garnizonu Warszawa.

kpt. Renata Mycio
Rzecznik prasowy 16DBOT