Terytorialsi zwiększają siły

 

Informacja o tym, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od początku pandemii wspierają pobieranie wymazów nie jest niespodzianką. Istotne jest zaś, że wciąż szkolą się kolejni żołnierze, aby nie doszło do sytuacji, w której sił i środków do pobierania wymazów zabraknie w naszym województwie.

Z początkiem tygodnia odbyło się kolejne szkolenie żołnierzy 4.Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tym razem blisko 50 żołnierzy zapoznało się z procedurą pobierania wymazów co wzmocni służby będące na pierwszej linii frontu. Personel Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie udzielił instruktażu jak należy prawidłowo założyć kombinezon, jak zabezpieczyć twarz, nos, usta i dłonie podczas realizacji powierzonych zadań. Przedstawił techniki ściągania rękawiczek ochronnych, które po zrealizowanych wymazach stają się odpadem skażonym i gotowym do utylizacji. Nauczono żołnierzy prawidłowej dezynfekcji przyłbicy, okularów oraz dłoni. Końcowym etapem szkolenia było przekazanie wiedzy, o tym jak prawidłowo pobrać i zabezpieczyć wymaz. Próbka wymazu odpowiednio zabezpieczona i opisana jest przewożona przez żołnierzy do laboratorium, w którym zostaje poddana badaniom. O wyniku wymazu informuję Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Od początku pandemii Terytorialsi z Warmii i Mazur pobrali ponad 16 tys. wymazów.

Do działań w obszarze wsparcia stacji epidemiologicznej i służb medycznych oddelegowani są żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika z ukończonym kursem KPP i mający specjalistyczne szkolenie z pobierania wymazów i nie są etatowymi pracownikami służby zdrowia.

Paulina Kucińska
Rzecznik Prasowy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Załączniki

powiązane informacje

Podlascy Terytorialsi pomagają pensjonariuszom domów pomocy społecznej
Medyczne,  Społeczne,  Trwała Odporność 
Dr Piotr Kobzdej - pełnomocnik Wojewody Pomorskiego, żołnierz WOT - rozmowa
Medyczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Terytorialsi wracają do szerokiego wsparcia szpitali
Medyczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność