Wojsko połączy na święta

 

Żołnierze Wojska Polskiego w okresie przedświątecznym, od 21 do 24 grudnia br. zorganizują wideo połączenia pomiędzy osobami starszymi przebywającymi w szpitalach i placówkach opiekuńczych oraz kombatantami, a ich rodzinami i bliskimi.

Projekt „Łączymy na święta” odpowiada na potrzeby seniorów, którzy z powodu choroby lub izolacji mają ograniczony kontakt z rodziną i bliskimi. Wsparciem wojska w ramach tego projektu zostaną objęte osoby starsze, które przebywają w szpitalach, w tym na oddziałach covidowych i onkologicznych oraz w Domach Pomocy Społecznej, a także kombatanci. Dzięki wsparciu żołnierzy będą oni mogli spotkać się z najbliższymi poprzez wideo połączenia.

Oferta wsparcia jest skierowana bezpośrednio do seniorów, ale też szpitali, w tym tych z oddziałami covidowymi oraz onkologicznych i placówek opiekuńczych. Żołnierze WOT w najbliższych dniach będą się kontaktować z tymi placówkami w celu ustalenia ich potrzeb. Wsparcie w ramach akcji „Łączymy na święta” można też zamówić osobiście poprzez kontakt z numer infolinii: 800-100-115 lub przesłanie wiadomości na adres: pomocwot[at]mon.gov.pl.

Działania przeciwepiedemiczne wiążą się z koniecznością ścisłej izolacji części najciężej chorych oraz osób szczególnie narażonych na zakażenie. Wiele z tych osób to osoby starsze, które nie dysponują kompetencjami i wyposażeniem umożliwiającym nawiązanie i utrzymanie kontaktu z rodziną. Taki kontakt jest szczególnie pożądany, gdyż wzmacnia wolę walki z chorobą. Zapobiega poczuciu osamotnienia i wzmacnia psychicznie szczególnie w czasie Świąt Bożego Narodzenia, które w naszej tradycji mają szczególnie rodzinny charakter. Nikt nie rozumie tego lepiej niż żołnierze – weterani, którzy wiele takich świąt spędzili z dala od swoich rodzin. Stąd pomysł uruchomienia akcji „Łączymy na święta”. To kolejna aktywność wojska w ramach operacji „Trwała Odporność”, której celem jest ograniczanie skutków transmisji koronwirusa i wsparcie walki państwa.

„Żaden człowiek nie jest samotną wyspą”

Samotność jest doświadczeniem uniwersalnym. Większość ludzi na którymś etapie swojego życia doświadcza samotności – czasami również z wyboru. Dla niektórych, samotność to stan przejściowy – spowodowany szczególnymi okolicznościami. Dla innych staje się czymś, co na stałe definiuje ich życie.

Aktualna sytuacja, związana z pandemią koronowirusa, doświadcza wielu ludzi. Zmusza, zwłaszcza osoby narażone na zachorowanie, osoby ciężko chore, nierzadko osoby starsze, do ścisłej izolacji. Gdy osoby te odizolowane są od rodziny, czy to ze względu na pobyt w szpitalu, czy też po prostu „zamknięte” są we własnym domu czy miejscu, który jest substytutem rodzinnego domu, samotność doskwiera im szczególnie dotkliwie. Jeszcze bardziej dotkliwie odczuwają samotność osoby, które czas jakiś temu utraciły rodziny, oraz te które po utracie rodziny podupadły na zdrowiu oraz takie, które w tej ciężkiej sytuacji mają trudności w nawiązaniu nowych relacji.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, i przekonanie, że to czas na bycie razem z bliskimi, może dodatkowo nasilić poczucie osamotnienia. I nie ma tu znaczenia, czy ktoś pozostaje sam – ze względu na izolację, czy jest samotny z powodu utraty rodziny, czy nieumiejętności nawiązywania nowych relacji. Tradycja Świąt Bożego Narodzenia i ładunek emocjonalny z nim niesiony sprawia, że nikt nie chce w tym czasie zostać tyko z własnym odbiciem w lustrze i poczuciem pustki.

Potrzebujemy obecności innych ludzi wokół siebie, żeby czuć się szczęśliwi. Tak po prostu jest. To wiedzą i rozumieją żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – i w tym duchu działają.

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

powiązane informacje

Każdego dnia pracujemy na Wasze zaufanie
Społeczne,  Trwała Odporność 
Żołnierze wsparciem w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Społeczne,  Trwała Odporność