WOT w walce z COVID-19 (biuletyn)

 

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych wydało biuletyn dotyczący "Wojsk Obrony Terytorialnej w walce z COVID-19". Materiał powstał na podstawie relacji żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z działań prowadzonych w ramach operacji pk. "Odporna Wiosna".

Kolejny, jedenasty już numer newslettera poświęcony jest przedstawieniu zaangażowania Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu pandemii. W poprzednim numerze zawarto informacje dotyczące zaangażowania wojsk aeromobilnych oraz pancernych i zmechanizowanych, natomiast w numerze aktulanym postanowiono pokazać trud żołnierzy oraz pracowników Wojsk Obrony Terytprialnej.

Od początku marca br. Wojska Obrony Terytorialnej zgodnie ze statutowymi zadaniami przystąpiły do działań związanych z zapobieganiem transmisji koronawirusa oraz łagodzeniem negatywnych skutków jego występowania.

W biuletynie przedstawiono aktualny bilans walki z pandemią, toczonej nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 

Lista osób, które podzieliły się swoimi spostrzeżeniami została zamieszczona w opracowaniu. Infografiki, które wzbogaciły opracowanie, zostały wykonane przez st. szer. Wojciecha Niebelskiego. Centrum Doktryn opracowuje obecnie wersję angielskojęzyczną, która zostanie skierowana do sojuszników NATO. 

powiązane informacje

Rok działań przeciwepidemicznych
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
1000 pedagogów na wojskowych webinariach
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe 
800-100-102: infolinia wsparcia organizatorów wypoczynku
Odporna wiosna,  Zarządzanie Kryzysowe