WOT w walce z COVID-19 (biuletyn)
01.09.2020

WOT w walce z COVID-19 (biuletyn)

 

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych wydało biuletyn dotyczący "Wojsk Obrony Terytorialnej w walce z COVID-19". Materiał powstał na podstawie relacji żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z działań prowadzonych w ramach operacji pk. "Odporna Wiosna".

Kolejny, jedenasty już numer newslettera poświęcony jest przedstawieniu zaangażowania Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu pandemii. W poprzednim numerze zawarto informacje dotyczące zaangażowania wojsk aeromobilnych oraz pancernych i zmechanizowanych, natomiast w numerze aktulanym postanowiono pokazać trud żołnierzy oraz pracowników Wojsk Obrony Terytprialnej.

Od początku marca br. Wojska Obrony Terytorialnej zgodnie ze statutowymi zadaniami przystąpiły do działań związanych z zapobieganiem transmisji koronawirusa oraz łagodzeniem negatywnych skutków jego występowania.

W biuletynie przedstawiono aktualny bilans walki z pandemią, toczonej nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 

Lista osób, które podzieliły się swoimi spostrzeżeniami została zamieszczona w opracowaniu. Infografiki, które wzbogaciły opracowanie, zostały wykonane przez st. szer. Wojciecha Niebelskiego. Centrum Doktryn opracowuje obecnie wersję angielskojęzyczną, która zostanie skierowana do sojuszników NATO.