płk Krzysztof LESZCZYŃSKI - nowym komendantem Centrum Szkolenia WOT w Toruniu
29.04.2020

płk Krzysztof LESZCZYŃSKI - nowym komendantem Centrum Szkolenia WOT w Toruniu

 

28 kwietnia br. decyzją Ministra Obrony Narodowej płk Krzysztof LESZCZYŃSKI został wyznaczony na Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

 

Pułkownik Krzysztof Leszczyński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Po ukończeniu szkoły objął pierwsze stanowisko służbowe w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gdzie pełnił funkcje dowódcze i sztabowe – kolejno w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu, 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie oraz w sztabie Dywizji.

W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko specjalisty w zarządzie rozpoznania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Od 2016 roku pełnił służbę w Biurze ds. utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a od 2017 r. związany jest z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, gdzie najpierw objął obowiązki Szefa Wydziału Szkolenia Ogólnego, a następnie awansował na Zastępcę Szefa Oddziału Szkolenia.

Pułkownik Krzysztof Leszczyński ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania we Wrocławiu, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie oraz w Akademii Sztuki Wojennej. Jest także absolwentem studiów na kierunku Przywództwo Wojskowe i Komunikacja na Akademii Sztuki Wojennej.

Pełnił również służbę w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych w 2000 roku w Kosowie, w 2008 roku w Czadzie oraz w 2010 roku w Afganistanie.

Z dniem 28 kwietnia 2020 objął stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Obejmując obowiązki Komendanta chce on skupić się na szeroko rozumianym szkoleniu młodszej kadry dowódczej i instruktorów. Jego celem jest przygotowanie, planowanie i realizacja kursów i szkoleń potrzebnych do działania zgodnie z przeznaczeniem oraz zmieniającą się sytuacją militarną i niemilitarną, które nie są realizowane w Rodzajach Sił Zbrojnych.

W życiu najbardziej ceni uczciwość, odpowiedzialność i przyzwoitość, w żołnierzach zaś lojalność, życzliwość, braterstwo, miłość do Ojczyzny, zaangażowanie i odwagę.

płk Marek PIETRZAK
Rzecznik Prasowy

powiązane informacje

Toruńskie Centrum Szkolenia WOT szkoli żołnierzy w opiece nad leżącymi pacjentami
Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Trwała Odporność 
Terytorialsi na straży polskiej granicy
Granica,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP 
M72 strzeliło po raz pierwszy
Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje