Toruńskie Centrum Szkolenia WOT szkoli żołnierzy w opiece nad leżącymi pacjentami

 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej włącza się w działania przeciwkryzysowe. Jako wiodąca instytucja szkoleniowa wykorzysta swój potencjał w tym w czym czuje się najlepiej – szkoleniu. CS WOT opracowało kurs, którego celem jest przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań opiekuńczo – pielęgnacyjnych osób starszych, pensjonariuszy zakładów opieki lekarskiej i domów pomocy społecznej.

Żołnierze WOT w ramach wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią wielokrotnie do tej pory realizowali zadania, które wymagały umiejętności opieki i obchodzenia się z leżącymi pacjentami. Do tej pory do tych zadań był wykorzystywany personel WOT, który posiadał wymagane doświadczenie. Coraz większy zakres wsparcia jakiego udzielają żołnierze WOT w ramach operacji „Trwała Odporność” spowodował konieczność zwiększenia liczby żołnierzy posiadających takie kompetencje, stąd inicjatywa CS WOT uruchomienia specjalistycznego kursu.

Do tej pory żołnierze WOT już wielokrotnie wykonywali zadania związane z opieką nad leżącym pacjentem, najczęściej pracując w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczych. Jednym z ostatnich przykładów takich działań jest dom seniora w Jaworznie, gdzie grupa żołnierzy WOT wspólnie z wolontariuszami i lekarzem GOPR wzięła na siebie ciężar zabezpieczenia funkcjonowania placówki po tym jak koronawirusem zakaziło się kilkudziesięciu pensjonariuszy oraz prawie wszyscy pracownicy. Żołnierze WOT mają też do czynienia z pacjentem leżącym wykonując swoje obowiązki w blisko 500 szpitalach na terenie kraju.

W miniony piątek w toruńskim Centrum Szkolenia WOT zakończył się pierwszy, pilotażowy kurs opieki nad leżącymi pacjentami. Trzydniowe szkolenie prowadził wykwalifikowany personel, pielęgniarki oraz psycholog. Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak: karmienie osoby leżącej, wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, współpraca z personelem medycznym w zakresie realizacji planu opieki nad pacjentem, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami w wieku starszym oraz pacjentami niesamodzielnymi.

Celem tego kursu nie jest zastąpienie kursów opiekunów medycznych, trwających rok i kompleksowo przygotowujących uczestników do opieki nad pacjentami leżącymi — mówi płk Krzysztof Leszczyński, Komendant CSWOT. — Kurs powstał w odpowiedzi na potrzeby wsparcia systemu ochrony zdrowia. W tych trudnych czasach żołnierze z brygad Obrony Terytorialnej muszą mierzyć się z różnorodnymi zadaniami. Do tej pory w DPS-ach nasi żołnierze wykonywali głównie takie zadania jak: ewakuacja, pobieranie wymazów, wsparcie logistyczne, dekontaminacja. Jednak zdarzały się przypadki, gdzie sytuacja była na tyle dramatyczna, że żołnierze musieli wesprzeć personel także w opiece nad podopiecznymi w myciu, karmieniu czy sprzątaniu.

Podczas pierwszego dnia szkolenia jego uczestnicy wzięli udział w zajęciach teoretycznych z zakresu psychologii oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności opieki nad osobami starszymi i leżącymi, kolejne dwa dni to były ćwiczenia praktyczne.

Dzięki kursowi żołnierze będą lepiej przygotowani do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, zrozumieją potrzeby takich osób, a także będą lepiej przygotowani do wsparcie wykwalifikowanego personelu medycznego.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od marca br. aktywnie wspierają walkę państwa z pandemią. Obecnie działania prowadzone są w ramach operacji „Trwała Odporność”. Jej cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Odtwarzaj. Wojsko wspiera system opieki medycznej, służby sanitarne, samorządy oraz organizacje NGO. Żołnierze pobierają wymazy, pomagają chorym w izolatoriach, wspierają opiekę nad pensjonariuszami w domach pomocy społecznej oraz Policję w monitorowaniu przestrzegania obostrzeń przez osoby objęte kwarantanną i ocenie ich potrzeb. Każdego dnia w działania zaangażowanych jest blisko 4 tys. żołnierzy.

Oprócz żołnierzy WOT w działania szeroko angażowani są żołnierze zawodowi z jednostek z innych rodzajów sił zbrojnych podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, Inspektoratowi Wsparcia SZ oraz Dowództwu Garnizonu Warszawa.

Sumita Morzyńska
Rzecznik prasowy Centrum Szkolenia WOT

Załączniki

powiązane informacje

Szkolenie tak jak dotychczas, ale w sanitarnym reżimie
Szkolenia i ćwiczenia,  Zaciąg,  Trwała Odporność 
Paczka dla Powstańca - terytorialsi z wizytami u kombatantów
Społeczne,  Trwała Odporność 
Wsparcie wojska zamówisz online
Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność 
Terytorialsi wracają do szerokiego wsparcia szpitali
Medyczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność