Żołnierze WOT wzięli udział w ćwiczeniu Ridge Runner. W Appalachach  trenowali z Siłami Specjalnymi państw NATO

Już po raz kolejny żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wzięli udział w międzynarodowym ćwiczeniu pk. „Ridge Runner”. Prawie dwutygodniowe ćwiczenie zgromadziło ponad 420 członków amerykańskiej armii, sojuszników i partnerów z 16 różnych krajów oraz obserwatorów z Europy, Azji i Australii.

Ćwiczenie „Ridge Runner” jest organizowane przez Siły Specjalne USA. Sposób zaprojektowania ćwiczenia ma na celu stworzenie specyficznego i realnie funkcjonującego środowiska operacyjnego, oddającego uwarunkowania współczesnych wielodomenowych konfliktów hybrydowych i asymetrycznych. Podczas dwutygodniowego okresu, w ciężkich warunkach terenowych, na obszarze całego stanu West Virginia żołnierze WOT wraz z sojusznikami z USA i innych państw doskonalili umiejętności prowadzenia działań taktycznych w specyficznym środowisku. Celem udziału żołnierzy WOT w ćwiczeniu było rozwijanie współpracy oraz wypracowywanie wspólnych technik i procedur na wypadek prowadzenia działań w ramach konfliktu hybrydowego – powiedział ppłk Leszek Giergielewicz dowódca pododdziału ćwiczącego.

W ćwiczenie „Rigde Runner” zaangażowana jest cała społeczność lokalna, która aktywnie w nim uczestniczy. Takie sformatowanie ćwiczenia daje możliwość stworzenia alternatywnej rzeczywistości zbliżonej do realiów współczesnego konfliktu zbrojnego. Dla potrzeb ćwiczenia Stan Virginii Zachodniej podzielono na część północną i południową w ramach dwóch symulowanych narodów. Ćwiczący spotykali się z urzędnikami samorządowymi, organami ścigania, personelem służb ratowniczych oraz monitorowali symulowane sytuacje rozwijające się w każdym kraju. Podsumowaniem tej części było zastosowanie procedur i działań, które przeprowadzaliby podczas rzeczywistych działań.

Połączenie wysiłków wszystkich ćwiczących pododdziałów doprowadziło do przeciwdziałania symulowanej inwazji wrogich sił z sąsiednich krajów. Wysiłki wszystkich zaangażowanych w planowanie i aktywną realizację zadań w ramach ćwiczenia były ogromne, a wyciągnięte wnioski wpłyną na doskonalenie taktyki i techniki oraz procedur, jak również na interoperacyjność, która jest kluczowa w dobie konfliktów wielodomenowych – powiedział major Michael Susick, dyrektor Ridge Runner – żołnierz Sił Specjalnych USA.

Wspólne szkolenie z żołnierzami Gwardii Narodowej i sił specjalnych USA to dla Terytorialsów doskonała okazja do nabycia doświadczeń oraz porównania sposobów szkolenia. Prowadzenie ćwiczeń z gwardzistami, byłymi i aktywnymi żołnierzami sił specjalnych USA, pozwalają na zapoznanie się ze sposobami działania oraz analizę przyjętych u naszych sojuszników rozwiązań organizacyjnych i szkoleniowych. Terytorialsi podczas szkolenia w West Virginia korzystają z wiedzy i umiejętności żołnierzy, którzy mają największe doświadczenie w prowadzeniu działań nieregularnych.

***

Program „Ridge Runner” organizowany jest dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i Operacyjnych państw NATO. Ćwiczenie obejmuje zdobywanie doświadczeń w prowadzeniu działań asymetrycznych. Żołnierze WOT w ćwiczeniu „Ridge Runner” biorą udział m.in. dzięki bliskiej współpracy z wojskami specjalnymi USA oraz Gwardią Narodową Stanu West Virginia.

mjr Witold SURA
Rzecznik Prasowy DWOT

powiązane informacje

"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
DRAGON-24: Przeprawa przez Wisłę pod osłoną Terytorialsów
Międzynarodowe,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Kooperacja,  Szkolenie w SRO,  Szkolenia i ćwiczenia 
Polscy medycy szkolili się na Litwie
Medyczne,  Współpraca,  Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT