Wręczenie sztandaru dla 12 Wielkopolskiej Brygady OT - relacja

 

26 stycznia 2020 roku, w dniu 101 rocznicy zaprzysiężenia Powstańców Wielkopolskich, na Placu Wolności w Poznaniu, 12 Wielkopolska Brygada OT, jako czwarta jednostka WOT otrzymała sztandar wojskowy.

Z rąk ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka sztandar odebrał pułkownik Rafał Miernik dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Stanisława Taczaka.

- Wręczenie sztandaru to najwyższe wyróżnienie dla jednostki w wojsku polskim i wielka nobilitacja dla jej dowódców i żołnierzy. Potwierdza profesjonalizm kadry całej formacji w wypełnianiu żołnierskich powinności względem ojczyzny i narodu - napisał do uczestników uroczystości prezydent Andrzej Duda.

- Sztandar, ten symbol odwagi i honoru, wyraża także wasz związek ze społecznością Poznania i województwa wielkopolskiego. Wypowiadając słowa roty, przekraczacie granicę, która dzieli rekruta od żołnierza, ale zarazem zaciągacie zobowiązanie na całe życie. Zobowiązujecie się do dochowania wierności Rzeczpospolitej, zapewnienia jej niepodległości i suwerenności, a narodowi bezpieczeństwa i pokoju. Życzę, abyście pod waszym sztandarem byli dumą społeczeństwa Wielkopolski – kontynuował Prezydent Duda.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, w swoim przemówieniu podkreślił, że sztandar to symbol, który nawiązuje do wydarzeń sprzed 101 lat.  - W tym miejscu powstańcy wielkopolscy, a w zasadzie żołnierze wielkopolskiej armii złożyli swoją przysięgę. Wierność ojczyźnie - to wyróżniało poprzednie pokolenia, ale też wyróżnia dziś żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojska Polskiego - mówił minister Mariusz Błaszczak.

Wręczenie sztandaru poprzedziło zaprzysiężenie kilkudziesięciu ochotników, którzy kilkanaście dni wcześniej rozpoczęli służbę w 12 Wielkopolskiej Brygadzie OT.

Ojcem chrzestnym sztandaru jest Jerzy Gogołkiewicz, wnuk generała Stanisława Taczaka (pierwszego, naczelnego dowódcy Powstania Wielkopolskiego, patrona brygady), a matką chrzestną Pani Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych.

Relacja z wydarzenia:

12 Wielkopolska Brygada OT jest czwartą jednostką Wojsk Obrony Terytorialnej, której wręczony został sztandar wojskowy. Pierwsze trzy sztandary dla brygad OT z Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia wręczone zostały przez Prezydenta RP w dniu 27 września 2019 roku w Warszawie.

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej, jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy.

Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej, w razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka ulega rozformowaniu.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku. Docelowa liczebność formacji to 53 tys. żołnierzy w siedemnastu brygadach OT (po jednej w każdym województwie i dwie na terenie Mazowsza). Głównym zadaniem WOT jest przeciwdziałanie skutkom kryzysów i klęsk żywiołowych, uzupełnianie i wspieranie służb ratowniczych, a w razie wojny współdziałanie z wojskami operacyjnymi.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

Fot. DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Sztandar dla zachodniopomorskich Terytorialsów
Sztandary,  Tradycja,  Przysięgi 
Sztandar wojskowy dla 8 Kujawsko - Pomorskiej Brygady OT
Sztandary,  Przysięgi 
Sztandar wojskowy dla 10 Świętokrzyskiej Brygady OT
Sztandary,  Tradycja