Terytorialność to fundament Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Terytorialność jest wpisana w nazwę naszej formacji, oznacza ona dla nas gotowość do obrony i wspierania rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się misja formacji: „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

Terytorialność ma dla nas wymiar szczególny. To nie tylko obszar na mapie, czy odległość z domu do pracy. W WOT rozumiemy to jako przynależność do regionu i zamieszkującej ją społeczności, z których się wywodzimy, które znamy „jak własną kieszeń”.

Dlatego coraz częściej szkolimy się w tzw. stałych rejonach odpowiedzialności. W jednym z ostatnich takich szkoleń uczestniczyli żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady OT. Szkolenie odbywało się na terenie gminy Repki w powiecie sokołowskim.

Podczas marszu ubezpieczonego żołnierze wykonywali zadania topograficzne w składzie sekcji lekkiej piechoty. Kompania została podzielona na siedem grup, rozrzuconych w różnych rejonach gminy. Wspólnym zadaniem wszystkich sekcji było dotarcie do miejscowości Skrzeszew, wykorzystując zdobyte na wcześniejszych szkoleniach umiejętności i wiedze z zakresu topografii.

Tego typu szkolenia stanowią wymiar tzw. „mobilności szkoleniowej”, czyli zdolności szkolenia kompanii lekkiej piechoty na terenie powiatu, który jest jej rejonem działania.

Aneta SZCZEPANIAK
Rzecznik prasowy
5 Mazowiecka Brygada OT

Fot. DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Lubelscy Terytorialsi wracają do intensywnych ćwiczeń w SRO
Szkolenia i ćwiczenia,  Szkolenie w SRO 
Ćwiczenia terytorialsów w SRO
Szkolenia i ćwiczenia,  Szkolenie w SRO 
Działania nocne terytorialsów w okolicy Mielca
Szkolenia i ćwiczenia,  Szkolenie w SRO 
WOT i PSP - wspólnie w działaniach przeciwkryzysowych
Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Szkolenie w SRO