Kolejne przysięgi żołnierzy WOT, formacja liczy już ponad 24 tys. żołnierzy.

 

Hrubieszów, Ciechanów i Cieszyn – w tych miejscowościach w miniony weekend zaprzysiężonych zostało kolejnych blisko 300 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość w Hrubieszowie była połączona z promocją na pierwszy stopień podoficerski absolwentów kursu „Sonda”.

- Jesteście zawsze tam, gdzie potrzeba pomocy. W przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych żołnierze wojsk terytorialnych są zawsze na miejscu i są najbardziej skuteczni, bo znają teren, znają ludzi, wiedzą, jak tą pomoc nieść w sposób najlepszy – powiedział 8 grudnia br. Jacek Sasin podczas przysięgi żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT w Hrubieszowie. Wicepremier podkreślił, że WOT są już stałym elementem Wojska Polskiego i jak żadna inna formacja realizują oczekiwanie, żeby wojsko służyło narodowi.

- W całej Polsce już 24 tys. żołnierzy służy w WOT. Wojska obrony terytorialnej jako pierwsze mają reagować na różnego rodzaju zagrożenia. - Chcemy wzmacniać te wojska. Będziemy rozwijać, nie tylko ilościowo, ale również jakościowo, te oddziały – powiedział wicepremier.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w ubiegłym tygodniu w czasie weekendu ponad 500 żołnierzy wojsk obrony terytorialnej w Polsce złożyło przysięgę wojskową, a w czasie mijającego weekendu - kolejne 500. - To świadczy o tym, że wojska obrony terytorialnej rozwijają się liczebnie, ale rozwijają się także, jeśli chodzi o umiejętności, jeśli chodzi o ćwiczenia. Ta służba się rozwija. To jest bardzo dobra informacja dla bezpieczeństwa Polski - ocenił minister.

Przysięga w Hrubieszowie była ostatnią w tym roku w lubelskiej brygadzie OT. Zaprzysiężonych zostało 83 żołnierzy. Podczas uroczystości wręczone zostały też patenty podoficerskie absolwentów kursu „Sonda”.

Tego dnia odbyły się jeszcze dwie przysięgi wojskowe. W Cieszynie zaprzysiężonych zostało blisko 150 żołnierzy OT, była to największa jak dotychczas przysięga wojskowa w 13. Śląskiej Brygadzie OT. Zaprzysiężeni żołnierze zasilili nowo formowany batalion lekkiej piechoty w Cieszynie. W Ciechanowie słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedzieli żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady OT.

W Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 24 000 żołnierzy, w tym ponad 20 000  ochotników. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT

Fot. DWOT

Załączniki