Ściana zachodnia ruszyła!

 

Formowanie struktur WOT na terenie województw tzw. „ściany zachodniej” weszło w fazę praktycznej realizacji. W miniony weekend pierwsi ochotnicy stawili się do batalionów lekkiej piechoty w Szczecinie, Skwierzynie oraz we Wrocławiu.

Budowa Wojsk Obrony Terytorialnej odbywa się zgodnie z zatwierdzoną w 2016 roku koncepcją. W myśl tego dokumentu proces formowania został podzielony na cztery etapy. W pierwszym i drugim rozpoczęła się budowa dowództwa WOT i sześciu brygad OT na wschodzie kraju. W trzecim etapie rozpoczęto formowanie kolejnych siedmiu brygad w pasie Polski centralnej. W ostatni weekend (7-8 grudnia br.) praktycznie rozpoczęło się formowanie WOT w ramach czwartego – ostatniego etapu budowy formacji. Pierwsi ochotnicy stawili się do batalionów lekkiej piechoty na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

Pierwsze powołania w struktury WOT na ścianie zachodniej otrzymały osoby, które w przeszłości pełniły jedną z form służby wojskowej. Na poligonie w Wędrzynie przejdą oni ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze, następnie serię szkoleń z instruktorami Mobilnych Zespołów Szkoleniowych. Po zdanych egzaminach uzyskają oni status instruktora WOT. Ich dotychczasowe doświadczenie już w styczniu zostanie wykorzystane do szkolenia ochotników, którzy do tej pory nigdy nie byli w wojsku.

Tworzenie struktur WOT na terenie województw: zachodniopomorskiego i dolnośląskiego odbywa się podobnie jak w przypadku dotychczas tworzonych trzynastu brygad OT. W pierwszej kolejności budowane jest dowództwo brygady oraz batalionu. Po osiągnięciu gotowości szkoleniowej powoływani są ochotnicy na pierwsze szkolenia.

Na terenie Opolszczyzny oraz Ziemi Lubuskiej budowa struktur WOT rozpoczęła się od utworzenia eksterytorialnie batalionów lekkiej piechoty, w strukturach brygad odpowiednio śląskiej i wielkopolskiej. Na terenie tych województw docelowo również powstaną brygady obrony terytorialnej.

Pierwszymi pododdziałami Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie województw tzw. „ściany zachodniej” są bataliony lekkiej piechoty w: Szczecinie, Skwierzynie, Wrocławiu oraz w Brzegu. W miarę formowanych kolejnych batalionów żołnierze – ochotnicy będą do nich przenoszeni zgodnie z zasadą terytorialności, któ®a jest fundamentem WOT.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju jest ona realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

W Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 24 000 żołnierzy, w tym ponad 20 000  ochotników.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT

Fot. DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Kolejne przysięgi żołnierzy WOT, formacja liczy już ponad 24 tys. żołnierzy.
Tradycja,  Promocja podoficerska,  Przysięgi 
Kolejni ochotnicy wstępują w szeregi WOT
Szkolenia i ćwiczenia,  Trwała Odporność