Żeby być zawsze gOTowym!

 

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w gminach Goniądz i Supraśl szkolili się z zakresu reagowania kryzysowego. Współdziałali z Ochotniczą Strażą Pożarną, policją oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Goniądz. W przyszłości podobne szkolenia będą realizowane w innych lokalizacjach.

Ćwiczenia zostały zrealizowane w ramach szkolenia rotacyjnego 1 kompanii z 11 batalionu lekkiej piechoty. Żołnierze tego pododdziału realizują już trzeci etap szkolenia, a jednym z jego priorytetów jest przygotowanie Terytorialsów do realizacji zadań z zakresu reagowania kryzysowego we współdziałaniu ze służbami oraz organami administracji publicznej.

W sobotę 9 listopada żołnierze, wspólnie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu, układali fragment wału przeciwpowodziowego wzdłuż Kanału Rudzkiego.

Chciałbym, żebyście przyjeżdżali tu celem przeprowadzania ćwiczeń, a nie w sytuacji realnego zagrożenia. Gdyby takie zagrożenie tutaj naprawdę się pojawiło, to z całą pewnością posiłkował bym się Państwa wiedzą oraz umiejętnościami.Cieszę się, że jest Was tutaj tylu, że poświęcacie swój czas, aby swoim wyszkoleniem służyć ludziom. Czujcie się u nas zawsze dobrze. Dziękuję Wam - mówił witając żołnierzy burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz.

Następnie, w okolicach miejscowości Downary, żołnierze prowadzili symulację poszukiwań zaginionej osoby. Do tej pory żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT dwukrotnie byli angażowani w akcje poszukiwawcze (w grudniu 2018 roku i maju 2019 roku).

W niedzielę 10 listopada Terytorialsi, we współpracy z policją, ćwiczyli izolowanie obszaru, w którym - zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia - odnaleziony został niewybuch.

Naszym celem jest prowadzenie szkolenia w terenie, w którym może wystąpić potencjalne zagrożenie - wyjaśnia dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski. Takie współdziałanie jest też najlepszą metodą budowania relacji z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym - dodał płk Kocanowski.

Wkrótce pododdziały z batalionów w Suwałkach, Łomży i Hajnówce rozpoczną podobne ćwiczenia.

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Celem WOT jest uzupełnianie a nie dublowanie możliwości cywilnych służb.

por. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer Prasowy
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
tel. 723 252 895

Fot. DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Zawody użyteczno-bojowe ratowników WOT w 7PBOT
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe 
Współpraca popłaca
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca,  CSWOT 
Strzały w szkole – ćwiczenia Gwardzistów i Terytorialsów
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Współpraca,  CSWOT 
Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie