Pamiętamy!
31.10.2019

Pamiętamy!

Życie ma swój początek i koniec, tylko od nas zależy co ocalimy i o czym będziemy pamiętać.

Jak co roku, w dniach poprzedzających 1 listopada żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej odwiedzili miejsca spoczynku bohaterów Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego. Żołnierze najmłodszego rodzaju sił zbrojnych udali się na nekropolie, mogiły, leśne cmentarze i miejsca pamięci, aby uporządkować te miejsca i oddać hołd swoim bohaterskim poprzednikom. Działania te są prowadzone przy współpracy z okręgami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Prowadzone przez Terytorialsów działania, nie są jednak związane tylko z obchodami dnia Wszystkich Świętych. Swoje wsparcie, zaangażowanie i troskę o miejsca pamięci żołnierze wyrażają praktycznymi działaniami nie tylko „od święta”. Na szczeblu dowództwa WOT powołany jest koordynator dowódcy ds. sprawowanie opieki nad mogiłami żołnierzy, zaś podejmowane działania prowadzone są w ścisłej korelacji z Zarządem Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz jego lokalnymi strukturami.

 W ramach prac, żołnierze porządkują opuszczone i zaniedbane groby i miejsca pamięci. Zaangażowanie Terytorialsów wyraża się również obecnością  w miejscach pamięci podczas świąt państwowych i wydarzeń historycznych, a także udzielaniem asysty i wystawianiem posterunków honorowych.  Żołnierze propagują  również ideę opieki nad mogiłami żołnierzy AK i żołnierzy podziemia niepodległościowego po 1945 r. wśród szkół z klasami mundurowymi w swoim terenie.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT