Pierwsze patenty oficerskie dla żołnierzy WOT

- Niezależnie od Waszego wyboru niech nic Was nie zatrzyma. Niech napędzają Was Wasze talenty, rozwijane kompetencje i ambicje. Pamiętajcie, że bycie oficerem to coś więcej niż styl życia. Ten przywilej już zawsze niech będzie dla Was synonimem odpowiedzialności za kraj i podwładnych – powiedział generał Kukuła podczas uroczystości wręczenia patentów oficerskich dla absolwentów kursu oficerskiego AGRYKOLA.

W sobotę, 26 października 2019 r. na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość wręczenie patentów oficerskich dla żołnierzy rezerwy i obrony terytorialnej. Patenty oficerskie odebrało 157 żołnierzy rezerwy oraz 46 żołnierzy obrony terytorialnej – absolwentów pierwszej edycji kursu oficerskiego AGRYKOLA.

Żołnierze rezerwy oraz żołnierze obrony terytorialnej łączą służbę wojskową z życiem zawodowym i osobistym. – To niełatwe, dlatego podziwiam Wasz upór i determinację. Gratuluję Wam pokonania niełatwej drogi, która doprowadziła Was do celu – uzyskania stopnia oficerskiego – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

W dalszej części swojego wystąpienia dowódca WOT przywołał postacie znakomitych dowódców:

ppłk. Adama Borysa ps. „Pług” – cichociemnego, legendarnego dowódcę batalionu AK „Parasol”, który był cenionym już przed wojną inżynierem przemysłu spożywczego i rolnictwa.

gen. bryg. Stefana Bałuka – cichociemnego, żołnierza batalionu „Pięść”, zgrupowania AK Radosław, który marzył o zawodowej służbie wojskowej, niestety z uwagi na stan zdrowia nie mógł jej pełnić.

płk. Ryszarda Białousa ps. „Jerzy” – dowódcę batalionu „Zośka” i brygady dywersji Broda-53, uwielbianego przez podwładnych, uznanego za najbardziej skutecznego w Powstaniu Warszawskim, który był architektem i wybitnym wychowawcą harcerskim.

- Wszyscy wymienieni to kawalerowie orderu Virtuti Militari, wszyscy oni okazali się charyzmatycznymi przywódcami, którzy odcisnęli piętno na historii Polski i świata – powiedział gen. Kukuła.

Dalej dowódca WOT wymienił jeszcze: admirała Williama McRavena dowódcę USSOCOM i dowódcę słynnej operacji Neptune Spear, który był dziennikarzem oraz generała Jima Mattisa, ps. „Wściekły Pies” najsłynniejszego na świecie Marinsa, który był historykiem.

- Co łączyło opisane postacie? Oni wszyscy ukończyli Szkoły Podchorążych Rezerwy (w USA tzw. ROTC – Reserve Officer Training Corps). Czy wiecie, że większość Cichociemnych nie była żołnierzami, którzy przed wojną pełnili zawodową służbę wojskową? Czy zdajecie sobie sprawę, że 45% wszystkich amerykańskich oficerów służby zawodowej to absolwenci kursów oficerów rezerwy? Czy wiecie, że kurs oficerów rezerwy ukończył generał Mark Milley – obecny 20 Przewodniczący Kolegium połączonych Sztabów w USA? – pytał generał Kukuła, jednoznacznie wskazując na to jaką rolę mogą odegrać w siłach zbrojnych nowo mianowani oficerowie rezerwy i obrony terytorialnej.

W dalszej części swojego wystąpienia dowódca WOT wskazywał, że przyszli oficerowie mają możliwość wybrania wielu dróg. Mogą starać się o przyjęcie w szeregi żołnierzy zawodowych, mogą nie rezygnować z dotychczasowych aktywności i pełnić terytorialną służbę wojskową, czy też zostać oficerami rezerwy.

- Niezależnie od Waszego wyboru niech nic Was nie zatrzyma. Niech napędzają Was Wasze talenty, rozwijane kompetencje i ambicje. Pamiętajcie, że bycie oficerem to coś więcej niż sty życia. Ten przywilej już zawsze niech będzie dla Was synonimem odpowiedzialności za kraj i podwładnych – zakończył generał Kukuła.

Patenty oficerskie są symbolem zaszczytu i godności bycia oficerem Wojska Polskiego. Kiedyś dokument ten przechowywany był w rodzinach przez pokolenia, jako jedna z największych pamiątek po bliskich.

Kurs Agrykola jest przeznaczony dla żołnierzy obrony terytorialnej, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową. Trwa on 13 miesięcy i otwiera bramę oficerskiej kariery dla żołnierzy WOT – ochotników. Do tej pory przeprowadzone zostały dwie edycje kursu, obecnie trwa trzecia. Absolwenci pierwszej edycji będą promowani na stopień podporucznika w niedzielę, 27 października 2019 r., na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT

Fot. Arkadiusz Blomka

powiązane informacje

Żołnierze WOT mianowani na pierwszy stopień oficerski
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia 
Kolejni oficerowie złożyli ślubowanie i dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Społeczne,  Zaciąg