II międzynarodowa konferencja  „Women of NATO – zobowiązanie i wyzwanie”

W sobotę 15 czerwca br. w Ciechanowie odbyła się II międzynarodowa konferencja „Women of NATO – zobowiązanie i wyzwanie” poświęcona wielowymiarowemu spojrzeniu na służbę wojskową kobiet w Siłach Zbrojnych RP i armiach sojuszniczych. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 gości, w tym prelegenci ze środowiska wojskowego, służb specjalnych oraz cywilni specjaliści związani z obszarem szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności.

„Zobowiązanie i wyzwanie” – pod takim hasłem odbyła się w sobotę 15 czerwca br. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie II międzynarodowa konferencja „Women of NATO. To kontynuacja projektu, który powstał w roku ubiegłym z inicjatywy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. W wydarzeniu, które zgromadziło ponad 250 gości, uczestniczył Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen.bryg. dr Krzysztof Stańczyk.

Celem tegorocznej konferencji, było wielowymiarowe spojrzenie na specyfikę pełnienia służby wojskowej kobiet, dlatego do dyskusji zaproszono szerokie grono prelegentów z różnych środowisk: Sił Zbrojnych RP, wojsk sojuszniczych - Batalionowej Grupy Bojowej NATO, Kanadyjskich Sił Zbrojnych, służb specjalnych, jak również osoby cywilne związane na co dzień z obszarem bezpieczeństwa i obronności.

Konferencję rozpoczął Damian Duda, do niedawna żołnierz WOT, relacją prosto z linii frontu podzielił się historią i wnioskami na temat pracy z kobietami podczas bojowych misji medycznych w Ukrainie, Syrii i Iraku. Opowiedział jak radzą sobie kobiety na polu walki, w okopach, wykonując zdania, które weryfikują dwie kluczowe kwestie – niezależne od płci – indywidualne zdolności i predyspozycje psycho-fizyczne.

Męski punkt widzenia kontynuowano w kolejnym panelu dyskusyjnym. Prelegenci w oparciu o doświadczenie zdobyte na misjach zagranicznych oraz przy tworzeniu i realizacji elitarnych kursów z przywództwa, odnieśli się do pytań czy kobieta jest szansą na rozwój zespołu, oraz jakie atuty i kompetencje do niego wnoszą.

Do kolejnych kwestii ustosunkowały się kobiety, m.in. pełniące służbę w armiach sojuszniczych (USA, Kanada) oraz niegdyś związane ze służbami specjalnymi, w których podobnie jak w wojsku - większość stanowią mężczyźni. Prelegentki opowiedziały o swojej pozycji w roli przełożonego i podwładnego, o drodze i wyzwaniach związanych z kolejno zajmowanymi stanowiskami służbowymi oraz budowaniu sprawnej komunikacji.

Dopełnieniem podejmowanych tematów podczas  konferencji, był panel zamknięty. Przeanalizowano na nim problematyczne sytuacje i zachowania mogące przyczynić się do pogłębiania panujących stereotypów nt. kobiet w mundurach.

Kolejne międzynarodowe spotkanie zorganizowane przez 5 Mazowiecką Brygadę OT w ramach „Women of NATO” dało kobietom pełniącym służbę wojskową – adresatkom projektu, możliwość podzielenia się doświadczeniami, wnioskami oraz dobrymi praktykami. Co ważne, uczestnicy konferencji otrzymali zasób wiedzy do wykorzystania, przemyśleń i dyskusji. Jak powiedziała jedna z uczestniczek z Kanadyjskich Sił Zbrojnych:

- Zjednoczenie się pomimo barier językowych, kulturowych i terytorialnych, pokazuje naszą jedność. Jako kobiety jesteśmy osobami kompetentnymi i pewnymi siebie, zjednoczonymi wewnętrznie w naszym kraju i zewnętrznie pomiędzy krajami Sojuszu. Takie przedsięwzięcia przyczyniają się do ulepszenia wspólnej pracy kobiet i mężczyzn. Służymy dla jednego celu, a razem jesteśmy silniejsi.

 

***

Projekt „Women of NATO” powstał w 2023 roku z inicjatywy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Inspiracją do jego stworzenia było rosnące zainteresowanie służbą wojskową wśród kobiet – w Wojskach Obrony Terytorialnej stanowią one 20% całego stanu osobowego formacji. Projekt zainaugurowano międzynarodową konferencją, która zgromadziła ponad 250 uczestników. Prelegentki pełniące służbę wojskową w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Rumunii i Kanadzie w swoich wystąpieniach poruszyły najważniejsze aspekty kobiecej służby tj. ścieżka karier, programy wsparcia, a także regulacje prawne. Wydarzenie było również okazją do otwartej dyskusji kobiet na temat regulaminów dotyczących wyglądu, umundurowania, aspektów macierzyństwa oraz przystosowań higieniczno-sanitarnych.

W ramach projektu „Women of NATO” 5 Mazowiecka Brygada OT realizuje wspólne przedsięwzięcia z sojuszniczkami Batalionowej Grupy Bojowej eFP Poland. Wpływają one na doskonalenie interoperacyjności, wzmacniają solidarność kobiet-żołnierzy, jak również przyczyniają się do popularyzowania wśród społeczeństwa wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych.

 

 

 

kpr. Elżbieta OBRĘBSKA
Rzecznik Prasowy 5 Mazowieckiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Combat Life Saver w amerykańskim stylu ze Stołecznymi Terytorialsami
Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Medyczne,  Współpraca 
DRAGON-24: Przeprawa przez Wisłę pod osłoną Terytorialsów
Międzynarodowe,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Kooperacja,  Szkolenie w SRO,  Szkolenia i ćwiczenia