WARGAMING w CS WOT

W dniach 9-10 maja br. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało pierwszą w Polsce wojskową konferencję dot. „Symulacji Taktycznych w szkoleniu pododdziałów piechoty lekkiej – WARGAMING”. Udział w niej wzięli przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Akademii Wojsk Lądowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także specjaliści sekcji szkolenia ze wszystkich Brygad WOT z terenu całego kraju.

„Zorganizowana konferencja dotyczy systemów symulacyjnych i Wargamingu czyli narzędzi do kształtowania dowódców do kreowania ich wyobraźni taktycznej i optymalizacji procesu podejmowania decyzji na szczeblu taktycznym. Wargaming jest nazwą kolokwialną w dzisiejszym aspekcie naszych rozważań, ponieważ gry wojenne z zasady dotyczą poziomu operacyjnego. Dzisiaj natomiast rozmawiamy o różnego rodzaju symulacjach, o grach taktycznych, które mogą wpływać na optymalizację procesu dowodzenia u dowódców różnego szczebla.”

– powiedział płk dr Przemysław Żukowski komendant Centrum Szkolenia WOT.

Konferencja Wargamingu podzielona została na dwa oddzielne panele – wykładowy oraz praktyczny. Pierwszego dnia konferencji jej uczestnicy zapoznani zostali z przygotowanymi przez najwybitniejszych specjalistów z kraju, zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania potencjału oraz roli gier wojennych zarówno w procesie dowodzenia jak i szkolenia żołnierzy.

„WARGAMING to pewnego rodzaju kolejna droga, żeby zdobywać i rozwijać umiejętności planowania i wykorzystania gier taktycznych w szkoleniu żołnierzy i dowódców plutonów, dowódców kampanii, nawet dowódców batalionów.”

– dodał
ppłk Bartłomiej Ostrzewski, szef sztabu 1. Podlaskiej Brygady OT.

W ramach drugiego dnia konferencji (piątek) Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadziło praktyczny pokaz wykorzystania gier taktycznych i symulatorów w szkoleniu żołnierzy. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się między innymi z praktycznym wykorzystywaniem systemu JASMIN, symulacjami taktycznymi z wykorzystaniem makiet i materiałów podręcznych w ramach działania plutonu w zasadzce czy też pokazem symulacji działań kompani lekkiej piechoty z wykorzystaniem gier planszowych. Dodatkowo żołnierze CSWOT zaprezentowali jak wykorzystywane są symulatory do szkolenia operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN czy też systemu amunicji krążącej WARMATE.

„Gry wojenne mają kształtować z jednej strony warsztat taktyczny, a z drugiej wpłynąć na tempo podejmowania decyzji. Człowiek, który przerobił, czy mówiąc zupełnie popularnie, rozegrał kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset... gier znacznie szybciej podejmie decyzję, będzie pewniejszy, nie będzie się obawiał”

podsumował ppor. dr Paweł Makowiec wykładowca z Centrum Szkolenia WOT. 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się, która prowadzi ponad 40 różnorodnych kursów i szkoleń dowódczych, instruktorskich i specjalistycznych. Dzięki dogodnemu usytuowaniu CSWOT w pobliżu toruńskiego poligonu swoje szkolenia przechodzą tu m.in. operatorzy wyrzutni ppk JAVELIN, systemu amunicji krążącej WARMATE czy też strzelcy wyborowi i snajperzy. Tylko w 2023 roku w zajęciach organizowanych przez Centrum Szkolenia WOT udział wzięło ponad 2,5 tyś osób.

por. Krzysztof WÓJCIK
Oficer Prasowy Centrum Szkolenia WOT

Załączniki

powiązane informacje

M72 strzeliło po raz pierwszy
Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
WOT rozwija projekt K9
K9 WOT,  Szkolenia i ćwiczenia,  Innowacje 
Przełomowy moment współpracy WOT z Gwardią Narodową USA
Szkolenia i ćwiczenia,  Kooperacja,  Międzynarodowe,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
Terytorialsi w gOTowości do energetycznego wsparcia administracji publicznej
Porozumienia,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Lokalne,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje,  Szkolenie w SRO