Powitanie nowego Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

7 maja w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu kadra i pracownicy resortu obrony narodowej przywitali na uroczystej zbiórce nowego dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztofa Stańczyka.

Dziękuję wszystkim za wsparcie, za merytoryczne wykonywanie obowiązków. Dziękuje wszystkim żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej. Obiecuję, że się nie zmienię, będę jeszcze więcej pracował, jeszcze więcej wymagał od siebie. Przed Wojskami Obrony Terytorialnej wyzwanie jakim jest certyfikacja. W historii Sił Zbrojnych RP nie było jeszcze sytuacji, gdzie był sprawdzany i certyfikowany cały rodzaj Sił Zbrojnych. Mam nadzieję, że temu wyzwaniu wspólnie sprostamy.

– podkreślił gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk.

3 maja w dniu Święta Konstytucji gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk odebrał akt mianowania na Dowódcę WOT z rąk rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jest trzecim dowódcą tej formacji, która powstała w 2017 roku jako nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP.

Gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Jest też absolwentem Akademii Sztuki Wojennej. Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Służbę wojskową rozpoczął w 1994 roku w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Służył również w 6 Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu oraz w Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Był uczestnikiem pięciu zmian misji poza granicami kraju: w Syrii, Iraku i Afganistanie.

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy od 2017 roku. Początkowo pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na stanowisku szefa Oddziału Rodzajów Wojsk. W 2018 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. 11 września 2023 roku objął stanowisko I zastępcy dowódcy wojsk obrony terytorialnej, miesiąc później został wyznaczony na pełniącego obowiązki dowódcy WOT-u.

WhatsApp Image 2024-04-30 at 20 10 01

W skład Wojsk Obrony Terytorialnej, którymi dowodzi gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk wchodzi:
- Dowództwo WOT w Zegrzu,
- batalion dowodzenia WOT w Zegrzu,
- osiemnaście brygad obrony terytorialnej - z czego 4 brygady (1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej,
 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, 19 Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej,
20 Przemyska Brygada Obrony Terytorialnej) tworzą tzw. Komponent Obrony Pogranicza- dedykowany obronie granicy państwowej i rejonów przygranicznych,
- Jednostka Wojskowa Działań Niekonwencjonalnych „GRYF”.
- dwa centra szkolenia (Centrum Szkolenia WOT w Toruniu i Centrum Szkolenia Łączności i
Informatyki w Zegrzu),
- Szkoła Podoficerska „SONDA”,
- Ośrodek Reprezentacyjny WOT w Radomiu (orkiestra reprezentacyjna WOT i kompania honorowa WOT).
- w trakcie tworzenia są dwie kolejne brygady obrony terytorialnej: 15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej oraz 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej.

Z inicjatywy gen. bryg. dr Krzysztofa Stańczyka i dzięki jego staraniom Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymało 1 marca br. sztandar wojskowy.

sztandar dwot 9

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Obecnie w WOT służy ok. 40 000 tys. żołnierzy, z czego ok 35 000 tys. stanowią żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, niecałe 5 000 tys. – to żołnierze zawodowi, a kilkaset –żołnierze aktywnej rezerwy. Na czas wojny głównym zadaniem WOT jest współdziałanie z wojskami operacyjnymi, natomiast w czasie pokoju – wsparcie operacji zarządzania kryzysowego, w tym przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zespół prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Sympozjum wojsk obrony terytorialnej z państw wschodniej flanki NATO
Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Kooperacja,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Stańczyk,  Dowódca WOT 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Dowódca Terytorialsów ze świąteczną wizytą na granicy
Siły Zbrojne RP,  Granica,  Społeczne,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk 
Gala Sportu 2023 - podsumowanie sportowych zmagań Terytorialsów
Rywalizacja sportowa,  Zdrowy styl życia,  Stańczyk,  Dowódca WOT,  Społeczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca