Wręczenie sztandaru Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej - akredytacja dla mediów

01 marca o godz. 12:00 na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zostanie wręczony sztandar Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. 

„Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń” – Marszałek Józef Piłsudski

01 marca 2024 r. o godzinie 12:00 na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zostanie wręczony sztandar wojskowy Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej. Matką Chrzestną sztandaru zostanie pani Halina Rogozińska ps.Mała” lub „Niebieska” - żołnierz, łączniczka IV Obwodu Ochota, a Ojcem Chrzestnym Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK - pan Janusz Komorowski.

Zapraszamy przedstawicieli mediów:

Obsługa medialna wyłącznie dla akredytowanych dziennikarzy!

Zgłoszenia akredytacyjne, zawierające: imię i nazwisko, nazwę redakcji, PESEL, numer ważnej legitymacji prasowej, numer telefonu oraz numer rejestracyjny wozu transmisyjnego prosimy przesyłać na adres: rzecznik.wot@mon.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do środy, 28 lutego do godz. 12.00.

Szczegółowych informacji dotyczących obsługi medialnej wydarzenia udziela rzecznik prasowy DWOT, ppłk Robert Pękala, tel. 261 883 029, kom. 727 019 075.

Zespół prasowy DWOT

powiązane informacje

Nadchodzące przysięgi - zapowiedź
Akredytacje,  Przysięgi,  Wydarzenia 
Nadchodzące przysięgi – zapowiedź
Akredytacje,  Przysięgi,  Wydarzenia