Nowi instruktorzy strzelectwa wyborowego w WOT

W dniach od 31 stycznia do 13 lutego br. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadziło trzeci (ostatni) etap szkolenia instruktorów strzelców wyborowych. W dwutygodniowym kursie udział wzięło kilkunastu żołnierzy z różnych Brygad Obrony Terytorialnej.

Kurs instruktora w grupie strzelec wyborowy realizowany jest w trzech etapach, a każdy z nich poprzedzają egzaminy kwalifikujące. W czasie pierwszego (podstawowego) przyszli instruktorzy doskonalą swoje umiejętności z zakresu topografii, podstaw taktyki działania strzelca wyborowego oraz realizują strzelania precyzyjne na dystansach kilkuset metrów. W drugiej (zaawansowanej) części szkolenia, Terytorialsi doskonalą dotychczas nabywane umiejętności, uczą się podstaw kierowania ogniem artylerii, a także odbywają strzelania specjalistyczne w różnych postawach strzeleckich. Kurs zaawansowany kończy się kilkudniowym wykonywaniem zadania taktycznego.

„Wstępując do Wojsk Obrony Terytorialnej chciałem się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenie. Po przejściu pierwszego etapu szkolenia z podziwem patrzyłem na instruktorów prowadzących zajęcia dla strzelców wyborowych, chciałem być jak oni i właśnie do tego dążyłem. Egzaminy i testy kwalifikacyjne na to szkolenie były bardzo wymagające, musiałem się do nich długo przygotowywać. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym kursie, jest on prowadzony na bardzo wysokim poziomie, a dzięki niemu zdobywam ogrom wiedzy, umiejętności i doświadczenia."

- powiedział uczestnik szkolenia z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT.

Ostatni (instruktorski) etap szkolenia poświęcony jest na naukę metodyki prowadzenia zajęć oraz realizacji strzelań z broni wyborowej do celów poruszających się. Terytorialsi w tej części zajęć (pod okiem kadry dydaktycznej) wcielają się w rolę instruktorów prowadząc wybrane elementy szkolenia. Takie działanie pozwala im przede wszystkim nabrać doświadczenia praktycznego, które po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu tytułu instruktora strzelców wyborowych będą mogli wykorzystać w czasie prowadzonych zajęć w swoich macierzystych Brygadach OT.

„W czasie całego kursu mamy możliwość poszerzania posiadanej wiedzy, ale przede wszystkim zdobycia umiejętności do jej dalszego przekazywania w roli instruktora. Szkolenie od samego początku prowadzone jest w bardzo ciekawy sposób, na bardzo wysokim poziomie. Instruktorzy wykazują się niezwykłą wyrozumiałością i cierpliwością reagując na nasze najmniejsze błędy.”

– dodał żołnierz z 2 Lubelskiej Brygady OT.

Szkolenie strzelców wyborowych WOT jest jednym z priorytetów szkoleniowych formacji. Są oczami i uszami zespołu. Działają w każdej sekcji lekkiej piechoty, jest ich dwóch (starszy strzelec wyborowy i strzelec wyborowy). Prowadzą działania rozpoznawcze i odpowiadają za ubezpieczenie sekcji. To oni są mistrzami maskowania i kamuflażu. Potrafią ogniem precyzyjnym wyeliminować z walki ważne cele przeciwnika. Współdziałają z artylerią w zakresie naprowadzania ognia i oceny skutków jej użycia.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się, która prowadzi ponad 40 różnorodnych kursów i szkoleń dowódczych, instruktorskich i specjalistycznych. Dzięki dogodnemu usytuowaniu CSWOT w pobliżu toruńskiego poligonu swoje szkolenia przechodzą tu m.in. operatorzy wyrzutni ppk JAVELIN, systemu amunicji krążącej WARMATE czy też strzelcy wyborowi i snajperzy. Tylko w 2023 roku w zajęciach organizowanych przez Centrum Szkolenia WOT udział wzięło ponad 2,5 tyś osób.

por. Krzysztof WÓJCIK
Oficer prasowy Centrum Szkolenia WOT

Załączniki

powiązane informacje

Przyszli oficerowie szkolą się w CSWOT
Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Szkolenie Obserwatorów Ognia Artylerii w CSWOT
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Zakończono pierwszy w Polsce kurs instruktorów WARMATE
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie