Szkolenie Obserwatorów Ognia Artylerii w CSWOT

Rozpoznają cele, zbierają informacje i są wysuniętymi oczami dla artylerii i lotnictwa. Mowa o obserwatorach ognia, którzy obecnie biorą udział w kursie przygotowanym przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. W pięciodniowym szkoleniu Obserwatorów Ognia Artylerii udział bierze kilkunastu Terytorialsów z terenu całego kraju.

Bardzo chciałem uczestniczyć w tym szkoleniu ponieważ dotychczas w mojej macierzystej Brygadzie wykonywałem zadania jako radiotelefonista, dzięki czemu mogłem w czasie zajęć wykorzystać dotychczasowe doświadczenie. W czasie kursu zyskujemy bardzo dużo nowej wiedzy w tym wykonywania procedury „Call For Fire” (wezwanie ognia artylerii), która nie należy do najłatwiejszych. Reszta zadań to już wiedza i matematyka – trzeba obserwować i rozpoznawać cele, a następnie informować dowódcę, który podejmie decyzję o przeprowadzeniu ataku ogniowego” - powiedział uczestnik szkolenia z 9 Łódzkiej Brygady OT.

W czasie prowadzonego kursu żołnierze uczą się między innymi prawidłowego wykonywania procedury „Call For Fire”, przechodzą zaawansowane szkolenie z zakresu topografii, prowadzenia korespondencji radiowej, a także prowadzenia obserwacji i rozpoznania sprzętu armii innych państw. Zajęcia praktyczne realizowane są zarówno w terenie zurbanizowanym jak i leśnym, co pozwala żołnierzom przećwiczyć różne scenariusze działania.

 „W Centrum Szkolenia WOT staramy się, aby zajęcia praktyczne były realizowane w terenie zarówno leśnym jak i zurbanizowanym. Działanie to wynika z uwagi na znaczące różnice w zakresie prowadzenia skrytej obserwacji, a także namierzania i rozpoznawania celów na różnych odległościach, które mogą wynosić nawet kilka kilometrów.” – dodał instruktor z CSWOT.

            Kurs obserwatorów ognia artylerii jest pierwszą częścią szkolenia przyszłych instruktorów. W kolejnym etapie kursu, żołnierze nauczą się współpracować z JTAC (joint terminal attack controller - wysuniętym nawigatorem naprowadzania lotnictwa) lub ze statkiem powietrznym w ramach realizacji procedury „Close Air Support” (bezpośredniego wsparcia lotniczego). Ostatnia cześć szkolenia przeznaczona jest na doskonalenie umiejętności instruktorskich i metodycznych, aby po otrzymaniu tytułu instruktora, żołnierze byli właściwie przygotowani do przekazywania wiedzy kolejnym Terytorialsom.  

„Szkolenie oceniam bardzo dobrze, instruktorzy CSWOT zajęcia prowadzą na wysokim poziomie i dzięki nim mam możliwość zyskania nowej wiedzy i doświadczeń. Mam nadzieję, że uda mi się zdać egzaminy końcowe, a następnie zakwalifikować na drugi etap tego szkolenia.” – podsumował uczestnik szkolenia z 14 Zachodniopomorskiej BOT.

por. Krzysztof WÓJCIK

Oficer Prasowy Centrum Szkolenia WOT

Załączniki

powiązane informacje

Nowi instruktorzy strzelectwa wyborowego w WOT
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Przyszli oficerowie szkolą się w CSWOT
Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Zakończono pierwszy w Polsce kurs instruktorów WARMATE
Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie