AGRYKOLA – kwalifikacje na kurs oficerski dla żołnierzy OT rozpoczęte

„Jaka dusza żołnierza — taka armia. A dusza żołnierza będzie taką, jaką uczyni ją oficer-obywatel”.
Tadeusz Hołówko

W miniony weekend, w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu, przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na kurs oficerski dla żołnierzy OT - AGRYKOLA. Ponad 120 kandydatów walczyło o miejsca na Wojskowej Akademii Technicznej!

AGRYKOLA jest kursem oficerskim dla żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową. Założeniem projektu jest znalezienie urodzonych przywódców, którzy posiadają naturalne predyspozycje oraz wiedzę do tego by zostać oficerem OT.

Jak zaznacza Dowódca Terytorialsów, gen. dyw. Maciej Klisz:

Kurs AGRYKOLA jest sprawdzoną metodą zwiększania potencjału ilościowego i jakościowego dowódców taktycznych w Wojskach Obrony Terytorialnej. Należy pamiętać, że oficerowie stanowią jedynie około pięciu procent całego stanu osobowego WOT, z czego zdecydowana część z nich pełni Terytorialną Służbę Wojskową. Absolwenci kursu AGRYKOLA stają się nie tylko dowódcami taktycznymi, ale również stają się przywódcami, reprezentując WOT i całe Sił Zbrojne, na szczeblu lokalnym, w swoim gminach i powiatach.

W terminie 2 - 3 września br. o 90 miejsc na kurs oficerski na WAT walczyli żołnierze OT z całej Polski. To już siódma edycja tego projektu. Zasady kwalifikacji są stałe oraz transparentne. Każdy żołnierz chętny do zdobycia pierwszych oficerskich gwiazdek, składa w swojej Brygadzie wniosek oraz wypełnia ankietę oceny służby wojskowej i z liczbą uzyskanych tam punktów przyjeżdża do Dowództwa WOT w Zegrzu. Punkty przyznawane są m.in. za dokonania, zasługi i opinię służbową kandydata w Brygadzie oraz osiągniecia sportowe. Centralna komisja WOT, przed którą stają kandydaci ocenia wiedzę wojskową oraz wysłuchuje autoprezentacji. W skład komisji wchodzą specjaliści z Dowództwa WOT, szkoleniowcy, specjaliści od wojskowych regulaminów, psycholodzy oraz specjaliści od komunikacji.

O miejsca na kursie AGRYKOLA mogą starać się żołnierze OT, którzy posiadają co najmniej dyplom studiów pierwszego stopnia. Nie mogą być karani, muszą też wykazać się pozytywną oceną ze sprawdzianu sprawności fizycznej, prowadzonego w dniu kwalifikacji. Wśród tegorocznych kandydatów są osoby o bardzo szerokim spektrum zainteresowań i zawodów: absolwenci zarządzania uczelni zagranicznych, dyrektorzy dużych korporacji, specjaliści IT, a także nauczyciele. Są to osoby bardzo doświadczone w środowisku cywilnym w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Posiadają wysokie kompetencje w komunikacji miękkiej a także wiedzę specjalistyczną.

Jak podkreśla jeden z uczestników tegorocznej edycji st. szer. Rafał z 6 Mazowieckiej Brygady OT:

W WOT służę już od ponad 5 lat. Zdecydowałem się na udział w kwalifikacjach do Agrykoli, ponieważ chciałbym dołączyć do elitarnej grupy oficerów Wojska Polskiego. Z czasem planuje zostać żołnierzem zawodowym. WOT otworzył mi możliwość służby i rozwoju w wojsku.

Wyłonieni podczas kwalifikacji kandydaci zostaną skierowani na 13-sto miesięczny kurs na Wojskowej Akademii Technicznej.

***

AGRYKOLA jest kursem oficerskim dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Nazwa projektu nawiązuje do szkoły podchorążych rezerwy piechoty „Agrykola”, założonej w 1941 roku przez Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Specyfika kursów konspiracyjnych, podobieństwo służby AK i OT – ochotnicy z różnych zawodów cywilnych, oraz opresyjny i niebezpieczny czas wojny, wypracowały pewne efektywne wytyczne do selekcji i szkolenia kandydatów. Na kurs oficerski OT, kwalifikowane są osoby dojrzałe z doświadczeniem życiowym i zawodowym. Żołnierze podczas kwalifikacji przechodzą sprawdzian ze sprawności fizycznej (ocena niedostateczna dyskwalifikuje kandydata), badanie cech przywódczych oraz wiedzy o miejscu WOT w systemie obronnym państwa.
Program szkolenia oficerów terytorialnej służby wojskowej pod nazwą „Agrykola” został opracowany w 2017 roku przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON. 

mjr Witold SURA
Rzecznik prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Przyszli oficerowie szkolą się w CSWOT
Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  CSWOT 
Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Kurs AGRYKOLA,  Wydarzenia 
Kolejni oficerowie dołączyli do WOT
Kurs AGRYKOLA,  Promocja podoficerska