GAZ-SYSTEM podpisał porozumienie z Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej

Współpraca szkoleniowa, budowanie odporności państwa oraz przygotowanie do współdziałania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i pracowników spółki w sytuacjach kryzysowych – to najważniejsze założenia dokumentu.

W uroczystości podpisania porozumienia wzięła udział Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Konsekwentne działania Rządu RP umacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski. Cel dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski został zrealizowany. Teraz naszym zadaniem jest chronienie obiektów infrastruktury krytycznej w świadomy i zaplanowany sposób w ścisłej współpracy z odpowiednimi służbami. Inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej dająca możliwość szkoleń dla pracowników kluczowych spółek i instytucji w kraju i wychodzi naprzeciw potrzebie wspólnego budowania bezpieczeństwa państwa. Zawarte porozumienie stanowi element skutecznego i konsekwentnego budowania wielowarstwowego systemu ochrony kluczowych obiektów i instalacji, których niezakłócone działanie gwarantuje utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego, jak i odpowiedniego standardu życia obywateli naszego kraju. Jestem przekonana, że ta wspólna inicjatywa spółki GAZ-SYSTEM i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej zapoczątkuje proces uzgadniania tego rodzaju dokumentów przez innych operatów usług kluczowych. Jest to kierunek oczekiwany przez polskie władze, jak i przeze mnie jako Pełnomocnika Polskiego Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– powiedziała minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza niemal 12 tys. km gazociągów w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

Jesteśmy odpowiedzialni za budowę i utrzymanie strategicznej infrastruktury niezbędnej do sprowadzania i transportu gazu ziemnego w Polsce. Dlatego kwestie bezpieczeństwa zawsze były i są dla nas priorytetowe. Współpraca z WOT to ważny element w zapewnianiu bezpieczeństwa gazowego systemu przesyłowego.

– powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Współpraca będzie się odbywać przede wszystkim w następujących obszarach:

· szkoleniowym,

· wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla funkcjonowania GAZ-SYSTEM oraz jednostek WOT,

· przygotowania żołnierzy WOT i pracowników GAZ-SYSTEM do współdziałania w sytuacjach kryzysowych,

· szkolenia pracowników GAZ-SYSTEM w zakresie podstaw szkolenia wojskowego, funkcjonowania systemu obronnego oraz współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP.

Podpisanie porozumienia z GAZ-SYSTEM jest realizacją zadania, które prowadzą Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) w zakresie budowania powszechnej gotowości obronnej państwa. To zadanie znajduje się w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego ogłoszonej przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę w maju 2020 roku. To jak ważne dla zapewnienia funkcjonowania państwa, a w tym efektywnego działania Sił Zbrojnych, jest bezpieczeństwo energetyczne, pokazała wojna wywołana agresją rosyjską na Ukrainę w lutym 2022 roku. Współpraca WOT i GAZ SYSTEMU będzie więc miała charakter szkoleniowy, ale również wymiar operacyjny, zapewniający świadomość zagrożeń dla strategicznej infrastruktury gazowej w Polsce. Zwiększenie ochrony infrastruktury krytycznej, w tym takich obiektów jak np. terminal LNG w Świnoujściu, jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa energetycznego państwa i budowania społecznej świadomości w tym zakresie.

- powiedział gen. bryg. Maciej Klisz, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Porozumienie sankcjonuje współpracę, która jest już realizowana pomiędzy GAZ-SYSTEM a WOT. Personel Oddziału w Tarnowie został przeszkolony przez żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej z Rzeszowa. Natomiast pracowników kilku pionów szkoliła 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej z Ciechanowa. Łącznie we wszystkich dotychczasowych szkoleniach wzięło udział 522 pracowników GAZ-SYSTEM.

Iwona Dominiak
Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM

powiązane informacje

Kolejne porozumienie podpisane. Tym razem z PGW Wody Polskie
Porozumienia,  Stańczyk,  Współpraca 
Porozumienie pomiędzy Dowódcą WOT a Komendantem Głównym Policji
Porozumienia,  Dowódca WOT,  Kooperacja,  Stańczyk,  Współpraca 
NFOŚiGW zawarł porozumienie o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej
Porozumienia,  Współpraca,  Klisz