ŁASICA 2023 ze wsparciem podlaskich Terytorialsów

Na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w manewrach ratowniczych ŁASICA 2023 wzięli udział żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ich zadaniem było zabezpieczenie marszu kolumny modułu gaśniczego, który przygotowywany jest do zwalczania pożarów wielkopowierzchniowych.

Zadaniem terytorialsów było zabezpieczenie przemarszu kolumny pojazdów Państwowej Straży Pożarnej. Żołnierze WOT odpowiadali za nawigację podczas przemieszczenia, a także zabezpieczenie miejsc postoju.

W manewrach ratowniczych uczestniczyła także Grupa Rozpoznania Obrazowego. Obraz z Bezzałogowego Statku Powietrznego FlyEye transmitowany był do stanowiska kierowania ćwiczeniem.

GFFFV (ang. Ground Forest Fire Fighting using Vehicles) to moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Obecnie w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Polska posiada sześć modułów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów. Stacjonują one w Białymstoku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Od 16 czerwca 2020 roku 1 Podlaską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku łączy porozumienie w sprawie współpracy. Poza działalnością szkoleniową dotyczy ono także obszarów: ratowania życia oraz zdrowia ludzi, ratowania mienia i środowiska, prowadzenia akcji poszukiwawczych czy wsparcia specjalistycznym sprzętem.

Zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny WOT odpowiada za niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Dowódca WOT jest Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT odpowiadają za współpracę z wojewodami w obszarze koordynacji i realizacji wsparcia ze strony Sił Zbrojnych RP.

kpt Łukasz WILCZEWSKI
Oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady OT

Załączniki

powiązane informacje

Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Strzały w szkole – ćwiczenia Gwardzistów i Terytorialsów
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Współpraca,  CSWOT 
Zawsze gotowi do udzielenia wsparcia
Współpraca,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Interoperacyjność 
DRAGON-24: Przeprawa przez Wisłę pod osłoną Terytorialsów
Międzynarodowe,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Kooperacja,  Szkolenie w SRO,  Szkolenia i ćwiczenia