Rozbity śmigłowiec, ranni żołnierze - NZPR w akcji

Symulacja wypadku śmigłowca, poszkodowani żołnierze to tylko jeden z scenariuszy ćwiczenia realizowanego na potrzeby kursu Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych. Ćwiczenie odbyło się w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.  Uczestniczyli w nim żołnierze z różnych Brygad OT z rejonu całego kraju.

Priorytetem służby ASAR jest udzielanie pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, a także innym osobom poszkodowanym w zdarzeniach lotniczych. Do działań poszukiwawczych i ratowniczych mogą zostać wezwane między innymi NZPR (Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze) z Wojsk Obrony Terytorialnej. NZPR realizując działania wspierające na rzecz służby ASAR przygotowane są do niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych m.in.. poprzez odnalezienie miejsca wypadku oraz osób zaginionych oraz udzielenie im pierwszej pomocy.

– powiedział płk Przemysław KUBICKI, szef Taktycznego Centrum Operacyjnego.

Szkolenie Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych zrealizowane zostało w dniach od 24 do 28 kwietnia 2023. Jego kluczowym momentem było przeprowadzenie symulacji wypadku śmigłowca, w ramach którego uruchomiony został NZPR z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT. Po przybyciu na miejsce do zadań Terytorialsów należało m.in. ustalenie miejsca wypadku, znalezienie poszkodowanej załogi, udzielenie pierwszej pomocy, nawiązanie łączności, wezwanie transportu medycznego i udział w ewakuacji rannych drogą powietrzną do szpitala.

Uczestnicząc w kursie mamy możliwość ujednolicenia dotychczasowych procedur, wspólnej wymiany doświadczeń, a także obejrzenia symulacji działania NZPR w sytuacji wystąpienia wypadku śmigłowca. Przygotowana przez CSWOT pozoracja pokazuje nam z jak licznymi obrażeniami poszkodowanych możemy mieć do czynienia w przypadku wystąpienia takiej katastrofy. To działanie pokazuje nam jak ważne są nasze umiejętności i przygotowanie do działania.

- dodał żołnierz z 12 Wielkopolskiej Brygady OT.

Pięciodniowe szkolenie NZPR prowadzone jest przez instruktorów Centrum Szkolenia WOT oraz z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W czasie zajęć kursanci zyskują zarówno wiedzę teoretyczną, jak również mają możliwość praktycznego przećwiczenia procedur poszukiwawczych.

ppor. Krzysztof WÓJCIK
Oficer Prasowy Centrum Szkolenia WOT

Załączniki

powiązane informacje

Współpraca popłaca
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Współpraca,  CSWOT 
Strzały w szkole – ćwiczenia Gwardzistów i Terytorialsów
Medyczne,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Współpraca,  CSWOT 
"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie 
Terytorialsi szturmowali budynek z Rangersami
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Współpraca,  CSWOT