Prawdziwe przywództwo - w WOT stawiamy na zaufanie i współpracę

27 kwietnia 2023 zakończyło się intensywne, dwutygodniowe, szkolenie oficerów WOT z zakresu przywództwa i planowania działań bojowych. Przedsięwzięcie prowadzone było pod nadzorem instruktorów amerykańskich sił specjalnych oraz żołnierzy Zespołu Działań Niekonwencjonalnych DWOT. Jego celem była integracja wielu aspektów działań bojowych, oraz budowanie kompetencji oficerów-dowódców.

27 kwietnia 2023 grupa młodych oficerów (27 dowódców plutonu i kompanii) ukończyła intensywne szkolenie z zakresu przywództwa i planowania działań bojowych na poziomie taktycznym. Dwutygodniowe przedsięwzięcie prowadzone było pod okiem instruktorów amerykańskich sił specjalnych oraz żołnierzy Zespołu Działań Niekonwencjonalnych DWOT. Zasadniczym jego celem była integracja wielu aspektów działań bojowych: planowania, szkolenia i realizacji zadań taktycznych.

Jak podkreśla gen. bryg. Maciej Klisz, Dowódca Terytorialsó:

Szkolenie z planowania i przywództwa prowadzone przez żołnierzy amerykańskich sił specjalnych, wspólnie z żołnierzami Zespołu Działań Niekonwencjonalnych DWOT to doskonały element budowania kompetencji najmłodszych oficerów-dowódców Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie to, to także najbardziej skuteczny sposób budowania, niezbędnego na współczesnym polu walki, zaufania i współpracy między oficerami i podoficerami.

Podczas szkolenia „Zielone Berety” wdrażały model planowania działań, który wielokrotnie się sprawdził w warunkach realnych konfliktów zbrojnych. Taktyka walki małych pododdziałów (Small Unit Tactics), wymaga elastycznego działania opartego na sprawdzonych procedurach i technikach, gdzie decydującą rolę odgrywa silne przywództwo. Podobne wnioski wynikają z analizy obecnie trwającego konfliktu na Ukrainie.

Wszyscy oficerowie biorący udział w szkoleniu mieli możliwość wystąpienia w roli dowódcy elementu bojowego i wzięcia na barki odpowiedzialności za właściwe zaplanowanie i powodzenie misji. Finałem szkolenia były trzydobowe zajęcia taktyczne, podczas których sekcje bojowe przeprowadziły typowe działania o charakterze nieregularnym: rozpoznanie sił przeciwnika, zasadzkę i rajd. W ramach tego etapu nie wszystko było idealne. Żołnierzy często zaskakiwały nieszablonowo działające siły przeciwnika lub zmienne i nieprzychylne warunki pogodowe. Należało wyciągać wnioski z niepowodzeń i zmieniać schemat manewru. Właśnie w takich trudnych sytuacjach wykuwa się prawdziwe przywództwo. Powodzenie operacji zapewniły wcześniejsze dni wypełnione wykładami, ćwiczeniem manewrów taktycznych oraz wnikliwym planowaniem.

Obecnie właśnie w ten sposób chcę budować zdolności oficerów i podoficerów do prowadzenia efektywnych działań taktycznych na szczeblu plutonu i kompanii. W ten sposób osiągam również zdolność do wspólnych działań z wojskami operacyjnymi, zapewniając im skuteczne wsparcie ze strony WOT.

– dodaje gen. Maciej Klisz.

Do udziału w szkoleniu swoich przedstawicieli oddelegowały wszystkie Brygady OT. Jest to już druga edycja tego szkolenia, wcześniejsza była prowadzona dla podoficerów – dowódców sekcji lekkiej piechoty. W szkoleniach planowania i przywództwa biorą udział zarówno żołnierze zawodowi, jak i żołnierze-ochotnicy, absolwenci akademii wojsk lądowych, ale również absolwenci kursu oficerskiego AGRYKOLA czy kursu podoficerskiego SONDA. Tego typu działania pozwalają na przekazanie tej samej myśli szkoleniowej w całej formacji.

mjr Witold Sura
Rzecznik Prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

DRAGON-24: Przeprawa przez Wisłę pod osłoną Terytorialsów
Międzynarodowe,  Współpraca,  Siły Zbrojne RP,  Kooperacja,  Szkolenie w SRO,  Szkolenia i ćwiczenia 
Polscy medycy szkolili się na Litwie
Medyczne,  Współpraca,  Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Łotewscy Terytorialsi z wizytą w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Współpraca