Zmiana na stanowisku Dowódcy – WOT ma nowego lidera

6 lutego br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda wręczył gen. bryg. Maciejowi Kliszowi akt mianowania na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zmiana na stanowisku dowódcy nie wpłynie na proces dalszego rozwoju WOT (…) będzie to z pewnością proces ewolucyjny, a nie rewolucyjny – podkreśla nowo mianowany dowódca Terytorialsów.

Generał broni Wiesław Kukuła zakończył swoją ponad sześcioletnią służbę na stanowisku Dowódcy WOT po upływie drugiej i zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny ostatniej kadencji. Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy nowym dowódcą formacji został żołnierz związany z Wojskami Obrony Terytorialnej od samego początku ich tworzenia – gen.  bryg. Maciej Klisz. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP gen. bryg. Klisz obejmie stanowisko dowódcy z dniem 7 lutego 2023 roku.

Jak podkreśla nowy Dowódca Terytorialsów gen. bryg. Maciej Klisz:

Zmiana na stanowisku dowódcy nie wpłynie na proces dalszego rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Mając na uwadze moje doświadczenia z pracy na stanowisku szefa sztabu oraz zastępcy dowódcy WOT, będzie to z pewnością proces ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Dobrze poznałem formację oraz specyfikę pracy z ponad 36 tysiącami żołnierzy zawodowych, żołnierzy OT, żołnierzy Aktywnej Rezerwy oraz pracowników resortu obrony narodowej. Moje działania będę prowadził mając na uwadze kilka linii operacyjnych: zwiększanie liczebności oraz doskonalenie personelu, gotowość bojową oraz szkolenie, modernizację i pozyskiwanie nowych zdolności operacyjnych, a także zarządzanie kryzysowe i współpracę międzynarodową. Jednocześnie chcę podziękować Dowódcy WOT, Panu gen. broni Wiesławowi Kukule, za długie lata wspólnej pracy, zaufanie oraz możliwość doskonalenia i przygotowania się do objęcia tak zaszczytnego oraz jednocześnie odpowiedzialnego stanowiska. Pozostaję wierny głównemu przesłaniu WOT: Zawsze gOTowi, Zawsze Blisko.

Kończący swoją  drugą kadencję Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesław Kukuła z dniem 7 lutego 2023 roku mianowany został na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. O swoim następcy mówi:

Generał brygady Maciej Klisz to jeden z moich najbardziej zaufanych oficerów. Nasze drogi skrzyżowały się w Wojskach Specjalnych. Generał był jednym z pierwszych żołnierzy WOT - wniósł bezprecedensowy wkład w budowę tej formacji. Wyróżnia go niesamowita sprawczość i energia wewnętrzna, która nadaje impet sile jego przywództwa.

Jak podczas nominacji zaznaczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda:

To jeden z najważniejszych momentów w działalności Wojska Polskiego (…) na przestrzeni ostatnich lat. Zmiana na stanowisku dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i zmiana dowódcy jednego z najważniejszych rodzajów sił zbrojnych (…) - bardzo podniosły moment. Panie Generale bardzo dziękuję za lata kiedy współtworzył Pan razem z panem gen. Kukułą Wojska Obrony Terytorialnej. Ma Pan tutaj ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o ten wciąż jeszcze nowy rodzaj sił zbrojnych. Ten proces tworzenia jest ogromnie zaawansowany, ale nie jest jeszcze dokończony(…). Dzisiaj zadanie dokończenia tego procesu przechodzi w Pana ręce. Nie mam wątpliwości, że Pan sobie z tym zadaniem poradzi. Ma Pan wielkie doświadczenie i jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej i jeżeli chodzi także i o wcześniejsze etapy pańskiej służby dla Rzeczypospolitej (…). Jestem Państwu wszystkim ogromnie wdzięczny za służbę dla Ojczyzny. W tych trudnych czasach, czasach nowych wyzwań, życzę wszystkim Panom, abyście nie tylko znakomicie zrealizowali swoje zadania i obowiązki, ale przede wszystkim, abyście mieli z tego jak najwięcej satysfakcji.

***

Generał brygady Maciej Klisz - absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1995), Akademii Obrony Narodowej (2005), Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (2006) oraz US Army War College (2020).

W latach 1995-2003 pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Dwukrotnie pełnił służbę w Bośni-Hercegowienie w ramach misji IFOR (1996-1997) oraz SFOR (1999-2000). W 2001 roku ukończył kurs oficera wojsk powietrznodesantowych w Stanach Zjednoczonych: kurs skoczka spadochronowego, kurs PATHFINDER oraz kurs RANGERS.

Po zakończeniu studiów w AON rozpoczął służbę w Szefostwie Działań Specjalnych, a następnie jako pierwszy polski oficer służył na poziomie operacyjnym jako doradca ds. sił specjalnych (SOF Advisor) w Response Operations Forces Command (RFOC) w Niemczech. Służbę w wojskach specjalnych kontynuował do 2016 zajmując kolejne stanowiska w Dowództwie Wojsk Specjalnych oraz Jednostce Wojskowej KOMANDOSÓW. W 2015 roku był szefem sztabu komponentu sił specjalnych NATO w Afganistanie (NSOCC-A).

Ukończył kursy planowania operacyjnego w układzie narodowym jak i sojuszniczym, kursy planowania oraz prowadzenia lądowych i powietrznych operacji specjalnych, działań niekonwencjonalnych, studium bezpieczeństwa i terroryzmu w Marshall Center, a także kursy zarządzania projektami strategicznymi czy integracji sił rezerwowych NATO. Odznaczony m.in. Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą Afganistanu, medalami NATO, amerykańskim medalem Brązowej Gwiazdy (Bronze Star Medal) oraz słowackim medalem Sił Specjalnych.

Od 24 października 2016 roku do 5 kwietnia 2019 roku pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu Wojsk Obrony Terytorialnej. Po ukończeniu, z wyróżnieniem, studiów w Stanach Zjednoczonych 14 sierpnia 2020 roku wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 15 sierpnia 2021 roku mianowany na stopień generała brygady.

mjr Witold Sura
Rzecznik prasowy DWOT

Załączniki

powiązane informacje

Layered Resilience Seminar
Zarządzanie Kryzysowe,  Kooperacja,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Klisz 
W Legnicy powstanie baza szkoleniowo-ćwiczeniowa dla Sił Zbrojnych RP
Porozumienia,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz 
Integracja i rozwój – podsumowanie GROTowiska23
GROTowisko,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  Sprzęt i uzbrojenie,  Innowacje 
"Odpal i zapomnij" - Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN
Szkolenia i ćwiczenia,  Międzynarodowe,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Klisz,  CSWOT,  Sprzęt i uzbrojenie